Årgång 29

Innehållsförteckning för Släktforskaren 2/2003 (Jubileumsnummer 1973-2003)

Helsingfors Släktforskare 30 år
Hälsningsord vid jubileet, Hans Andersin
Föreningens 30-årsjubileum 15.4.2003, Kurt Marander
Gravstenar och järnkors - observationer i kyrkor och på kyrkogårdar, C.J. Gardberg
Fortsatta myter och mysterier i fallet Lassy, Håkan Simberg
Återblick på föreningens verksamhet:
De första årtiondena, Stabilisering, Kurt Marander
Verksamheten breddas. Mot nya mål. Hans Andersin
Styrelseledamöter 1993-2003
Revisorer och revisorssuppleanter 1993-2003
Resor och exkursioner 1993-2003
Föredragshållare och ämnen 1993-2003
Selim Arvid Lindqvist och hans släkt, Torbjörn Holmqvist
Ragnar Mannil gick bort, Margareta Damsten
En herrgårds uppkomst, blomstring och fall, Hans Andersin
Utbildning av svenska släktforskarlärare, Hans Andersin och Göran Lundsten
Utflykten till Sagu, Hans Andersin
Datadagen på Dragonvägen, Carl-Axel Palmgren
Christer Backman om sin släktforskning, K.M.
Information om släktforskning på Dragonvägen, R.L.
Nyförvärv till biblioteket, Lars Holm
Recension: Boken om släkterna Caino och Torp, H.A.
Antavlorna:
-Lars-Erik Stråhlman
-Eva Brunou
-Inger Nordman
Medlemsförteckning 10.9.2003
Kommande händelser
Uppgifter om HSF

 Innehållsförteckning för Släktforskaren 1/2003

Verksamheten under våren 2003
Kallelse till årsmöte
Bokslutshandlingar för 2002
Förslag till budget för 2003
Verksamhetsplan för 2003
Föreningens ekonomi
Boktryckare och publicister i Helsingfors under 1800-talet
Stockholmsresan 28-31.8.2002
Månadsmöten på Arbis våren 2003
HSF:s Garantiförening
Omkring Gamla kyrkans historia
Kulturpärlor i Grankulla
Modeener i österled (recension)
Ingas glada minnen från krigen (recension)
Nyckel till Dragonvägen
Wiborgs invånare under stora ofreden
Äldsta lokalföreningen fyllde 50 år
Biblioteket och bokdonationer
HSF på internet
Nya medlemmar och avlidna medlemmar
Föreningens antavlesamling
Antavlor
-Ulla Hagman (Räty)
-Dorrit Halleen
-Annette Hästbacka (Wavela)
Uppgifter om HSF