Instruktion för koppling av projektorn

Se BRUKSANVISNING, klicka här

Ställ upp Projektorn, stadigt (utan ström)

  1.  Öppna skyddet framför projektorns optik
  2.  PC kabel (HDMI eller VGA) från projektorn till PC kopplas (vardera apparaterna är ännu utan ström).
  3. Alternativt till PC endast USB-minnespinne med data (jpg, ... ) lagrat på minnespinnen.
  4. Koppla PC:n och projektorn till elnätet. En liten blå lampa tänds automatiskt på projektorn
  5. Tryck på projektorns lilla blå lampa, en (1) gång, varvid projektorns fläkt startar.
  6. Visa ditt data.

**************************************

  1. STÄNGNING (OMVÄND ORDNING). Stäng PCn (avsluta), det tänds en info att ingen signal kommer till projektorn
  2. Tryck två (2) gånger på projektorns lilla blå lampa. Invänta att projektorn slocknar (rör ej projektorn), lampan svalnar, tar ca 10 minuter .