Sverige

Släktband Sveriges Radio P1. Programmet som öppnar arkiven och journalerna och hittar släkten. 

Familjehemligheten Sveriges Radio P1. Vad händer när den avslöjas? Gunilla Nordlund möter människor vars liv förändrats i grunden av en avslöjad familjehemlighet.

Gravsatta i Stockholm Sök på gravsatta i Stockholm   

Gravstenar i Sverige    

Sveriges släktforskarförbund Nättidningen Rötter    

Svenska begravningsannonser

Levande svenskars födelsedatum

DIS Föreningen för datorhjälp i släktforskningen

Din släkttavla Gör något vackert av din släktforskning

Domboksforskning  Forska i domböcker

Fornssök I Fornsök kan man hitta information om lämningstyp, se var fornlämningen finns (markering på karta) samt få besked om lämningens antikvariska bedömning.

Föreningen släktdata  Släktdata är en ideell förening som har som huvudmål att göra så många avskrivna eller indexerade kyrkböcker som möjligt fritt tillgängliga för släktforskning.

Militärhistorisk ordlista

Nationell arkivdatabas NAD Information om arkiv i Sverige

Krigsarkivet Krigsarkivet är det svenska försvarets arkiv i Riksarkivet. Här bevaras handlingar från slutet av 1500-talet fram till idag. En särskild stolthet är samlingarna av historiska kartor.

Riksarkivet På Riksarkivet förvaras arkivhandlingar från myndigheter och enskilda från medeltiden och framåt. Riksarkivet avser att släppa den digitala informationen fri den 1 februari 2018.

Kungliga biblioteket  LIBRIS Nationell söktjänst för Librisbibliotekens böcker, tidskrifter, artiklar, kartor, affischer, noter, e-publikationer m.m.

Sveriges digitaliserade tidningar från 1645 till nutid hittas via Kungliga bibliotekets webbplats.

Svenskt biografiskt lexikon (SBL) är ett personhistoriskt lexikon som började ges ut 1917. Lexikonet utgör en på förstahandskällor baserad generalinventering av betydelsefulla personer och deras gärningar under olika skeden av det svenska samhällets utveckling.

Lantmäteriet Den som söker sina rötter kan hitta hela det gamla Sverige i e-tjänsten Historiska kartor.

Stockholms stadsarkiv Uppdragen som kommunal arkivmyndighet för Stockholms stad och som statligt landsarkiv för Stockholms län gör Stadsarkivet till en central informationsresurs för invånare i Stockholm och hela landet.

Digitala forskarsalen. Riksarkivets publika digitala arkiv finns huvudsakligen på två plattformar – Digitala forskarsalen och Nationell Arkivdatabas (NAD). I Digitala forskarsalen samlas ingångar till det digitala materialet från bägge plattformarna. Här kan du ta del av kyrkböcker, kartor, skattelängder, militära rullor, bouppteckningar, lagfartsregister, fotografier m.m.

Svenska Släktakademien. Gruppen har vuxit och 2013 var det dags att bilda en släktforskarförening, Svenska Släktakademien, vars syfte är ”Att verka för utbildning i släktforskning och inspirerande rapportering av egna forskningsresultat, samt utbyte av erfarenheter.”

Arkivdigital.se  ArkivDigitals affärsidé är att med så hög kvalité som möjligt digitalisera historiskt källmaterial i original med senast tillgängliga tekniska utrustning samt sälja de digitaliserade bilderna till släktforskare, föreningar, bibliotek och andra intresserade.

Hans Högmans hemsida beskriver det svenska indelningsverket med länkar om soldatforskning och militärhistoria.

Svenska fångar i Ryssland 1704-1721 Sveriges Riksarkiv: Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria. Listor och rullor över svenska fångarna i Ryssland.

Jämtlands museums bildarkiv Nu kan du titta på över 120 000 bilder här i vårt arkiv på webben.

Svenska herrgårdar Målet med sidan är att den skall utgöra ett centrum för forskningen om herrgårdar, ståndsgårdar och eliter i Sverige. Det är ett långsiktigt mål. 

Släkthistoria - Sveriges ledande tidning om släktforskning.

Svenska adels ättartavlor (introd.). Gustaf Elgenstierna, utg. 1925-1936. De nio banden har i mars—april 2023 digitaliserats av Kungliga biblioteket, varifrån de scannade bilderna i augusti 2023 kopierades till Projekt Runeberg. År 2008 utkom Supplement 1 och 2 med rättelser av Carl Szabad, som Sveriges Släktforskarförbund utgav och vilka finns i HSF:s bibliotek.

Riddarhuset

 

Tillbaka upp

Norge

Norsk slekthistorisk forening
Norska riksarkivets digitalarkiv

Danmark

Samfundet för dansk genealogi og personalhistorie
Danska riksarkivet

Estland

Estniska historiska arkiv
Saaga Digiteeritud arhiiviallikad
 (Saaga digitaliserade arkivbaser)
Eesti Genealoogia Selts
Vapensköldar för estniska adelssläkter

Estonian Biographical Center

Estniska gravar

Estniska gårdar, församlingar, län Här på tyska, men det går att byta språk till estniska eller engelska via flaggorna uppe till vänster. Det finns en finskspråkig ingångssida men databasen är inte i övrigt ännu (25.5.2024) översatt till finska.

Lettland

Raduraksti

The virtual archives contain church books of Evangelic Lutheran, Roman Catholic, Orthodox, Baptist, Greek Catholic, Old Believers’, Reformed congregations, vital records of Rabbinates, Revision lists of Livland and Courland, materials of the 1st All-Russian Census for 1897 in Courland, Livland and Vitebsk provinces as well as Riga house-registers for 1854–1918 (for now partly).

(OBS använd Firefox)

Tillbaka upp