Kalender

05.09
Höstresa till Estlands svenskbygder Resmålen är bl.a. stadsarkivet i Tallinn, Aibolands museum i Hapsal, Ormsö och Nuckö. Fyra dagar, tre hotellnätter, buss och finländsk reseledare. Alla intresserade välkomna!

Uppsatser XV innehåller sju intressanta artiklar från olika tidsperioder och miljöer.

Läs mer...

 

Bli medlem

Bli medlem i Helsingfors Släktforskare. Läs mer...

Användbara länkar

Tipsa gärna om nya länkar
som kunde läggas till. Kontakta webmaster per e-post.

Gå till länksidan...

 

 

 


 

 

Uppdaterat 25.4.2016

 

Öppet Hus på Dragonvägen 10

Helsingfors Släktforskare r.f. ordnar Öppen dag den 27.4.2016 kl. 15.00 till 17.00. Denna inbjudan riktar sig framför allt till våra nya medlemmar, men alla andra är också hjärtligt välkomna.
Helsingfors Släktforskare r.f. Läs mer...

     
   

Vårutfärd till Sibbo
lördagen den 28 maj 2016
kl 9.30

Borgånejdens släkt- och bygdeforskare ordnar en vårutflykt med besök till Sibbo gamla kyrka, jordbruksmuseet och Sibbesgården. Vi har guidning på alla platser.  Lunch ingår i priset, som är totalt 20€. OBS. Transport med egen bil.


Om någon från Helsingfors släktforskare är intresserad att delta så är alla så hjärtligt välkomna!

PRIS: 20 euro/person. OBS! Betalningen sker på plats med jämna pengar! Lunch och guidning på alla platser ingår i priset.

Bindande anmälan senast 19.5.2016 till Inga-Lill Svedberg: tel 050-5416044 eller inga-lill.svedberg@helsinki.fi

     
   

Uppsatser XV har utkommit

Boken innehåller sju intressanta artiklar:
-Kristian Stockmann: Släkten Bondstorph -Bonsdorff:s äldsta led.
-Kristian Stockmann i samarbete med Mikael Reuter: Släkten Reuter från Bolarskog i Esbo.
-Rainer Knapas: Släkten Jaenisch - från Viborg till Moskva.
-Christer Boije: Hans Henrik Boije af Gennäs - president, friherre (1716-1781).
-Rainer Toiviainen: Ragnar Nordström - redaren, patrioten
-Lars Krogius, 1919: En resa till Sverge vid upprorets utbrott.
-Henry Clay Ericsson: Harriet Clayhills - journalist, nordist, feminist.

Pris 20 euro för HSF:s medlemmar och 25 euro för övriga. Kan köpas på månadsmötet 11.4. eller på föreningens bibliotek onsdagar 15-17.
 

Läs mer...

 

Vårutflykt till Verla 17.5.

Ännu finns det några platser i bussen. Vårutflykt till Verla och Kuusankoski. Läs mer.

     
 

Höstresa 5-8.9.2016 till Estlands svenskbygder

Kom med på en intressant resa till Hapsal, Ormsö och Nuckö. Läs mer

     
     
 

HSF på Facebook

Helsingfors Släktforskare har upprättat en Facebooksida som aviserar om föreningens verksamhet såsom månadsmötena på Arbis. På sidan delas även aviseringar från andra släktforskningsrelaterade sidor. Välkommen att besöka oss där. Kolla och gilla.

Läs mer...

     

 

COLLEGIUM GENEALOGICUM HELSINGFORSIENSE