Bibliotekets öppethållning

Se närmare här invid till höger.

Adress

Helsingfors Släktforskare
Dragonvägen 10 TH 25
00330 Helsingfors

(Ingång från gården)

 

Länkar

Publikationer  
  -HSF-uppsatser  
  -Släktforskaren  
Medlemmars hemsidor  

Biblioteket

Klubblokalen har ett ansenligt släktforskarbibliotek med släktböcker och matriklar vid Dragonvägen 10 (inne på gården) i Munksnäs.

Öppet enligt överenskommelse med kontaktpersonen. Under sommaren håller biblioteket stängt.

Kontaktperson för klubblokalen/biblioteket:

Siv Sumelius tel. 050 5302868   

e-post: siv.sumelius(at)welho.com

 

Bibliotekarie: vacant 

___________________________________________________________________

 

Nya böcker till biblioteket 2018
 
Birgitta G. Berättar här om sin far Erich Edmund Luther (1916-89), som var av balttyskt ursprung och född i Novorossijsk.

Boken är tryckt i Vasa hos Grano Ab 2017,      ISBN 978-952-93-9903-1

Donerad av Henrik Andersén

- - - - - - - - - - - -

Birgitta Geust har donerat en bok om sin far: Pappa Musses liv.

- - - - - - - - - - - -

             

Släkter i brytningstider.

En krönika om finlandssvenska släkter.

Boken utgår från släkterna Ådahl och Mylius i Sibbo.

 

Boken har donerats av Pol.lic. Ove Knekt 

- - - - - - - - - - - -

             

Boken Tasavallan juuret

Suomen presidenttien esipolvet

Boken utgiven av Genealogiska Samfundet i Finland som donerat boken till HSF.

- - - - - - - - - - - -

Karl Axel Palmgren har donerat följande böcker till föreningen:

Från hav och hav. Amiral Oscar von Kraemers levnadslopp skildrat av Bernh. Estlander och Karl Ekman.

Ödesdigra år, diplomatiska minnen från Finland 1935–1944 av Wipert von Blucher.

Himlen har varit nära, mitt liv som präst. Päivikki Ahonen. Red Benita Ahlnäs

Diakonissan Karin - mitt i människovimlet. Red Benita Ahlnäs. (Karin= Karin Salenius).

- - - - - - - - - - - -

Peter Ragnvaldsson har donerat följande böcker till föreningen: 

Kapten, lots timmerman matros, i svensk översättning av Peter Ragnavaldsson. 

Leopold och Adele Lerches ättlingar, utförd av Pater Ragnvaldsson. 

Soldattransport från västra till östra rikshalvan. Vad hände sen? Pro gradu av Peter Ragnvaldsson.

 

Uppdaterat 20.11.2018

 

Bibliotekets boklista

Du kan söka med ämnesord.

 

Så börjar du släktforska

En bildserie om hur man börjar släktforska.

PowerPoint-fil