Evenemangskalender

Lör
26.5
09:00
Ons
22.8
17:00

Utfärd till Diakonissanstaltens utställning

med rubriken " Edith Sjösten - systrarna och inbördeskriget"
Aurorasalen, Diakonissanstalten
Tis
11.9
09:00

Höstresa

nordost till S:t Michel
Mån
24.9
17:00

Läsning av gamla handstilar

17:00 före månadsmötet
Helsingfors Arbis, rum 36
Mån
24.9
18:15

Månadsmöte

och föredrag om Riddarhuset i Finland 200 år av Johanna Aminoff-Winberg
Helsingfors Arbis, rum 23
Tor
27.9
17:00

Släktforskarverkstad

Gemensam släktforskning
Helsingfors Släktforskares klubblokal
Mån
22.10
17:00

Läsning av gamla handstilar

17:00 före månadsmötet
Helsingfors Arbis, rum 36
Mån
22.10
18:15

Månadsmöte

och föredrag av Alexandra Ramsay med temat Topelius
Helsingfors Arbis, rum 23
Tis
23.10
17:00

Släktforskarverkstad

Gemensam släktforskning
Helsingfors Släktforskares klubblokal
Mån
19.11
17:00

Läsning av gamla handstilar

17:00 före mötet
Helsingfors Arbis, rum 36
Mån
19.11
18:15

Månadsmöte

och föredrag om Nöd och hungeråren i Finland under 1500-1800-talet av Kari-Matti Piilahti .
Helsingfors Arbis, rum 23
Tor
22.11
17:00

Släktforskarverkstad

Gemensam släktforskning
Helsingfors Släktforskares klubblokal
Tis
11.12
12:00

Jullunch

Handelsgillet
Mån
21.1
17:00

Läsning av gamla handstilar

17:00 före mötet
Helsingfors Arbis, rum 36
Mån
21.1
18:15

Månadsmöte

och föredrag om släkter i brytningstider av Ove Knekt.
Helsingfors Arbis, rum 23
Mån
25.2
17:00

Läsning av gamla handstilar

17:00 före mötet
Helsingfors Arbis, rum 36
Mån
25.2
18:15

Månadsmöte

Helsingfors Arbis, rum 23
Mån
18.3
17:00

Läsning av gamla handstilar

17:00 före mötet
Helsingfors Arbis, rum 36
Mån
18.3
18:15

Årsmöte

Helsingfors Arbis, rum 23
Mån
15.4
17:00

Läsning av gamla handstilar

17:00 före mötet
Helsingfors Arbis, rum 36
Mån
15.4
18:15

Månadsmöte

Helsingfors Arbis, rum 23