Kalender

15.02
Månadsträff utan medlemmar, endast filmning av föredraget om den Stora finlandssvenska festboken.
16.02
DNA-klubben har möte i Munksnäs (anmäla dig här).
18.02
Släktforskarverkstad Gemensam släktforskning (anmäla dig här)
26.02
Gamla handstilar Texttolknings- och läsövningar per e-post
15.03
Månadsträffen i mars månad är inhiberad .
  
Soldattorp

Klicka till projektet

 

DNA-klubben

25 Januari 2021 kl. 18.00–19.30

DNA-klubben sammanträder i HSF:s klubblokal.

Styrelsen rekommenderar att alla medlemmar som inte tillhör samma hushåll lämnar en tom sittplats mellan varandra och håller rekommenderat avstånd p.g.a. covid-19-epidemin.

P.g.a. detta så kan ett begränsat antal närvara och anmäla därför ditt deltagande här nedan.

DNA-klubben den här månaden leder Anders von Bell.

Anders erhåller anmälningarna.Plats
Helsingfors Släktforskare r.f. (klubblokalen)
Dragonvägen 10
00330 Helsingfors