Bli medlem i HSF

LÄS MER

Kalender

14.02
DNA-klubben med Tryggve har möte i Munksnäs (anmäla dig här).
20.02
Månadsträff med föredrag om riddarhusets ättartavlor.
22.02
Biblioteksöppet kl. 17.00-18.00.
22.02
Släktforskarverkstad Gemensam släktforskning (anmäla dig här)
20.03
Årsmöte med föredrag.

PROJEKT

SOLDATTORP

LÄS MER

   

NYLÄNDSKT

SLÄKT-
FORSKAR-
SAMMARBETE

LÄS MER

 

 

 

HSF på Facebook

Välkommen att besöka oss där.

Kolla och gilla.

LÄS MER

 

 

JULLUNCH lördagen den 3 december ...

... i Hemvrån, Marthornas lokal på Simonsg.12 A, 4 vån.  Anmälan senast fredagen den 18 november.

LÄS MER

 

DNA-släktforskning 

DNA-klubben sammanträder måndag 9.1 i klubblokalen.

Gör också din anmälan för deltagande på förhand.

 

Månadsträff måndagen den 16 januari

Föredrag av Anders von Bell om gravgårdar i Wiborg – forntid, förfall och framtid.

 LÄS MER

 

Biblioteksöppet

Öppet 26.1 kl.17-18

LÄS MER  

 

Släktforskarverkstad 

26.1 samlas medlemmar kl. 18.00 och diskuterar olika släktforskarfrågor.

Gör också din anmälan här för deltagande.

 

DNA-släktforskning 

DNA-klubben sammanträder tisdag 14.2 i klubblokalen.

Gör också din anmälan för deltagande på förhand.

 

HSF:s 50-årsjubileumsvecka 17-23.4

Jubileet firas i huvudsak under tredje veckan i april med bl.a. en festmiddag tisdag 18.4 och ett jubileumsseminarium lördag 22.4.

 

Gamla handstilar

Texttolkning/läsövningar per e-post med  Marita Raatikainen

Anmäl dig till texttolknings- och läsövningar: raatikainen.marita(at)gmail.com

 

Handbok i digital släktforskning

Genealogiska Samfundet i Finland har publicerat en uppdaterad och kompletterad nätversion av Handbok i digital släktforskning.

Handbok i digital släktforskning är fritt tillgänglig på samfun-
dets webbplats.   LÄS MER

 

-  C o l l e g i u m   g e n e a l o g i c u m   H e l s i n g f o r s i e n s e  -