DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Raseborgs kompani

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnnn Nnnnnnn".

NyTaDR RasC125 Skogby

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani, Tenala, Nyland

125. Skoby GMR 1728
Vacant
I stället d: 6 Maij 1722 uhr fångenskapet hemkommit till detta Num:
Johan Råckum Nyland, Tenala Sn: 47 16 gift
Karlen gl: och bräkl: får afsked. I stället present:s Legokarlen Matz Mårtenßon 29 år gl:i Nykyrka Sn:

125. Skogbÿ GMR 1735
Mattz Biörn
ärhållit afsked wed Besichtningz munstringen. I stället d: 11 Junii sidstl: anskaffat
Wilhelm Elg Nyland, Hällsing Sn: 21 ¾ gift

125. Skogby GMR 1767
Eric Skogberg Ingo, Nylänning 44 20½ gift
Karlens wänstra arm är felachtig får afskied på Rusthållarens begiäran.

125. Skogby GMR 1775
Joh: Skogström Nyl: 30 5 5 10 gift
approberad d: 11 sept: 1770 wid recrute:en

125. Skogby GMR 1779
Johan Skogström Nyl: 34 9 5 10 gift

125. Skogby GMR 1783
Johan Skogström - 38 13 5 10 gift

125. Skogby GMR 1787
Johan Skogström Nyl: 42 17 5 10 gift

125. Skogby GMR 1789
Johan Skogström Nyl: 44 19 5 10 gift

125. Skogbÿ GMR 1790
Förra Karlen död d: 12 Aug: 1789.
Hend: Skog - 35 - 5 8 gift
Antagen d: 6 September 1789.

125. Skogby BCMR 1805
Hindrich Skog Nylänninge 51 15 5 8 Gift
Giort 1790 års Fälttåg.
Sjuk i lägret.

55. Skogby GMR 1806 (2. Sqv.)
Henric Skog Nylänninge 52 16 5 8 gift
gjordt 1790 år Fälttåg
Karlen gammal och sjuklig får afsked.

Tenala KB 1804-1809 p. 234
Dragon Eric Biörkman f. 23.3.1783 Överlevde kriget
hu. Maria Thomaedr. f. 1782
barn: Johan Eric Björkman

Sammanfattning:
125. (55.) Skogby
vakant 1721-6.5.1722
Johan Råckum 6.5.1722-26.8.1728 Återvänt från fångenskap
Matz Mårtensson Biörn 26.8.1728-ca.1734 Död
Wilhelm Elg 11.6.1735-ca.1745
Eric Mattsson Skogberg ca.1747-11.9.1770
Johan Skogström 11.9.1770-12.8.1789 Död
Henric Skog 6.9.1789-26.6.1806
Eric Biörkman ca.1806-17.9.1809 Överlevde finska kriget