DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Raseborgs kompani

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnnn Nnnnnnn".

NyTaDR RasC124 Dal

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani, Tenala, Nyland

124. Dahl GMR 1728
Vacant
I stället d: 21 octob: 1721 från Gen: Major Benetz Regemente hijtgifwen
Sven Svahn (Skåne)
behäftat med fallande Sohten, och interims wijs förafskiedat d: 1 Septemb: 1724: I stället samma Dag af dhe 1713 i landet qwar blefne från N:o 117 hijt Transporterat
Erich Mallmberg Nyland, Tenala Sochn 44 15 gift

124. Dahl GMR 1735
Erich Malmberg
ärhållit afsked wid Besichtningz munstringen. I stället d: 22 Novemb: 1734 present:
Johan Dahlman Nyland, Tenala Sn: 20 1 gift

124. BeMR 1743
Isaac Dahlberg Thenala Sn. 24 6

124. Dahl BeMR 1749
Isac Dahlberg Nyland, Tenala Sn. 30 12 gift

124. Dahls GMR 1767
Isac Dalberg
förafskedad wid besicktningz Munstringen År 1758. I deß ställe den 16 Maji samma Åhr antagen
Johan Dahlman Tenala, Nylänning 31 8½ gift
(”är kommen ifrån Täcktom” enl. Tenala KB 1753-1759)

124. Dahl GMR 1775
Joh: Dahlbom Nyl: 39 17 5 10 gift
(namnet felskrivet. Skall vara Dahlman. Tydligt i föregående rulla)

124. Dahl GMR 1779
Johan Dahlman Nyl: 43 21 5 10 gift

124. Dahl GMR 1783
Johan Dahlman - 47 25 5 10 gift

124. Dahl GMR 1787
Johan Dahlberg Nyl: 23 ⅓ 5 10 ogift
wid Recruteringen visiterad approberad den 22 Febr: 1787 efter förra Dragon Dahlman som den 22 Januarii samma år med döden afled.
Karlen har flenshus på foten blir ej innan 3 Månader härefter Curerad så blir han Casserad.

124. Dahl GMR 1789
Johan Dahlberg Nyl: 25 2 5 10 gift

124. Dahl GMR 1790
Johan Dahlberg Nyl: 26 3 5 10 gift

124. Dahl BCMR 1805
Jacob Dahl Nylänninge 33 13 6 2 Gift
Sjuk i lägret.

54. Dahl GMR 1806 (2. Sqv.)
Jacob Dahl Nylänninge 34 14 6 2 gift
sjuk på stället, mycket sjuklig får afsked.

Tenala KB 1804-1809, pag. 26
Jäg. Jacob Dahl f. 30.7.1772 flyttat bort 1807
Ho. Helena Larsdr. f. 1772
barn: Gustava, Albertina och Johan
(några rader nedan:)
reserv (överstr.) Dragon (överstr.)
Anders Johan Ståhl f. 24.6.1776 närvarande 1806-1807
Beata Henr:dr. Lindgrén f. 1766
barn: Fredrica, Anna Sophia, Hedvig Charlotta och Hinric Johan
(Hustrun och barnen flyttade till Rilax 1811, medan Anders Johan verkar ha flyttat utomsocknes)

Sammanfattning:
124. (54.) Dal
Sven Svahn 21.10.1721-1.9.1724
Erich Malmberg 1.9.1724-22.11.1734 Från N:o 117
Johan Dahlman 22.11.1734-1736 Död
Isac Dahlberg 1737-1758
Johan Dahlman 16.5.1758-22.1.1787 Död
Johan Dahlberg 22.2.1787-ca.1795
Jacob Dahl ca.1795-26.6.1806
Anders Johan Ståhl 1806-17.9.1809 Överlevde finska kriget