DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Raseborgs kompani

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnnn Nnnnnnn".

NyTaDR RasC123 Hangist

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani, Tenala, Nyland

123. Hangistau GMR 1728
Erich Reen Nyland, Tenala Sochn 35 18 gift

123. Hangisto GMR 1735
Erich Ren Nyland, Tenala Sn: 43 25 gift

123. BeMR 1743
Johan Ekelöf Thenala Sn. 26 6

123. Hangisto BeMR 1749
Abram Hagman Nyland, Tenala Sochn 25 2½ gift

123. Hangist GMR 1767
Abram Hagman
Förafskedad wid Besicktningz Munstringen år 1755. I stället den 23 Januarii 1756 antagen
Eric Hagman
som dödt d: 27 Nov: 1760. i stället den 16 Febr: 1761 antagen
Johan Rehn
hwilcken undfådt afsked wid Besicktningz Munstringen år 1763. samt sedan i stället d: 13 mars 1765 antagen
Johan Hagbom Tenala, Nylänning 26 2 gift

123. Hangist GMR 1775
Joh: Hagbom
afgådt med döden d: 16 augustii 1772. wid besichtnings Munst: d: 6 martii 1773 är antagen och approberad
Eric Holm Nyl: 27 2 5 8 gift

123. Hangest GMR 1779
Eric Holm Nyl: 31 6 5 8 gift

123. Hangist GMR 1783
Eric Holm Nyl: 35 10 5 8 gift

123. Hangist GMR 1787
Eric Holm Nyl: 39 14 5 8 gift
Karlen siuklig och Svag får afskied

123. Hangist GMR 1789
Daniel Dahlqvist Nyl: 40 16 5 6 gift
Karlen hemma sjuk.
Transporterad från Reserve Bataillon d: 21 augustii 1787.

123. Hangist GMR 1790
Daniel Dalqvist - 41 17 5 6 gift

123. Hangist BCMR 1805
Emmanuel Höök Nyl: 30 8 5 7 gift

56. Hangist GMR 1806 (2. Sqv.)
Emanuel Höök Nylänninge 31 9 5 7 gift

Tenala KB 1804-1809 pag. 75
Dragon Eman. Hök f. 10.9.1775 d. 9.1.1809 Torneå
”död på sjukhuset i Torneå under Kriget 1809”
hu. Lovisa Abrahamsdr. f. 1771
barn: Gustava, Lovisa och Emanuel

Sammanfattning:
123. (56.) Hangist
Erich Reen (1710)-1736 Död
Johan Ekelöf 1737-1744 Död i Stockholm
Abram Hagman ca.1746-1755
Eric Hagman 23.1.1756-27.11.1760 Död i fält?
Johan Rehn 16.2.1761-19.1.1763
Johan Hagbom 13.3.1765-16.8.1772 Död
Eric Holm 6.3.1773-15.6.1787
Daniel Dahlqvist 21.8.1787-3.10.1790 Död
Emanuel Höök 1797-9.1.1809 Död i fält