DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Raseborgs kompani

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnnn Nnnnnnn".

NyTaDR RasC122 Jordansby

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani, Tenala, Nyland

122. Jordansby gård GMR 1728
Johan Örnmarck
D: 23 Janu: 1723 Transporterat till N:o 9: I stället samma Dato den uhr fångenskapet hemkomne
Hindrich Nätt Nyland, Tenala Sochn 40 24 gift

122. Jordansbÿ GMR 1735
Hindrich Nätt
ärhållit afsked wid Besichtningz munstringen. I stället d: 2 Januarii sidstl: anskaffat
Wilhelm Trumff Tafwastland, Hållola Sn: 24 ¾ ogift

122. Jordansby GMR 1767
Wilhelm Trumf
Förafskedad wid Besicktnings Munstringen År 1749. i stället d: 16 Maji 1750 antagit
Lars Jordbeck
som år 1763 åter förafskedades, i stället d: 12 Junii 1767 interims antagen
Hindric Jordling Tenala, Nyl: 20⅙ ⅙ ogift

122. Jordansby GMR 1775
Hinric Jordling Nyl: 28 8 5 8 gift

122. Jordansby GMR 1779
Hinric Jordling Nyl: 32 12 5 8 gift

122. Jordansby GMR 1783
Henric Jordling Nyl: 36 16 5 8 gift

122. Jordansby GMR 1787
Hinric Jordling Nyl: 40 20 5 8 gift

122. Jordansby GMR 1789
Claes Bodin Svensk 26 - 5 7 gift
Karlen approberas.
Int: ant: d: 31. Martii 1788 i den af hhl: Baron och Öfverste Lieutenanten Leijonhufvud förafskiedade Dragons ställe.

122. Jordansby GMR 1790
Claes Bodin Svänsk 27 1 5 7 gift

122. Jordansby BCMR 1805
Clas Bodin Corporal Uplänninge 43 16 5 7 Gift
Giort Kriget i Finland

58. Jordansby GMR 1806 (2. Sqv.)
Clas Bodin Corporal Nylänninge 44 17 5 7 gift
gjordt Kriget i Finnland
(skall vara ”Uplänninge”)

Tenala KB 1804-1809 pag. 95
Corporal Claes Bodin f. 1762 d. 1808 el. 1809 ”död under Kriget”
hu. Stina Samuelsdr. f. 1767
barn: Maja Lisa Bodin, Hedvig Bodin, Anna Sophia Bodin, Alexander Bodin, Zacharias Bodin, Albertina Bodin och Eva Sophia Bodin

Sammanfattning:
122. (58.) Jordansby
Johan Örnmarck 1721-23.1.1723 Till N:o 9
Hindrich Nätt 23.1.1723-ca.1734 Återkommen ur fångenskap
Wilhelm Trumf 2.1.1735-9.12.1749
Lars Jordbeck 16.5.1750-19.1.1763
Henric Jordling 12.6.1767-31.3.1788
Claes Bodin 31.3.1788-1808 / 1809 Död i fält