DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Raseborgs kompani

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnnn Nnnnnnn".

NyTaDR RasC121 Romby

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani, Tenala, Nyland

121. Rånby GMR 1728
Vacant
I stället d: 21 octobr: 1721 från Gen: Major Benetz Regemente hijtgifwen
Lars Blomberg Småland, Alseda Sn: 35 12 -

121. Ronbÿ GMR 1735
Lars Blomberg
Död d: 8 mars 1733. I stället ifrån N:o 2 hijt Transport: d: 16 Junii 1733
Håkan Ahlgren Östergiötland, Ali? Sn: 44 21 gift
(osäkert vilken socken det är frågan om)

121. Romby GMR 1767
Håkan Ahlgren
förafskedad wid Besicktningz Munstringen År 1758. I stället den 9 Febr: samma år antagit
Daniel Klingberg Tenala, Nyl: 38½ 8½ gift

121. Romby GMR 1775
Dan: Klingberg Nyl: 46 17 5 10 gift

121. Romby GMR 1779
Daniel Klingberg Nyl: 50 20 5 10 gift
Karlen gammal får afsked

121. Romby GMR 1783
Israel Romberg Nyl: 26 2 5 7 gift
Interims antagen d: 1 Nov: 1781

121. Romby GMR 1787
Israel Romberg Nyl: 30 6 5 7 gift

121. Romby GMR 1789
Israel Romberg Nyl: 32 8 5 7 gift

121. Rombÿ GMR 1790
Israel Romberg Nyl: 33 9 5 7 gift

121. Romby BCMR 1805
Israel Romberg nyl: 48 22 5 7 Gift
Giort Kriget i Finland och ärhållit Medaille för visad tapperhet.

57. Romby GMR 1806 (2. Sqv.)
Israel Romberg Nylänninge 49 23 5 7 gift
Gjordt Kriget i Finnland och ärhållit Medaille för visad tapperhet.

Tenala KB 1804-1809 pag. 191
Dragon Israel Romberg f. 10.8.1757 Överlevde kriget
hu. Anna Johansdr. f. 1756
barn: Johan, Sophia, Maria och Stina

Sammanfattning:
121. (57.) Romby
Lars Blomberg 21.10.1721-8.3.1733 Död
Håkan Ahlgren 16.6.1733-9.2.1758
Daniel Klingberg 9.2.1758-26.6.1779
Israel Romberg 1.11.1781-17.9.1809 Överlevde finska kriget