DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Raseborgs kompani

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnnn Nnnnnnn".

NyTaDR RasC119 Krokby

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani, Tenala, Nyland

119. Krockby GMR 1728
Arfwed Grip Nyland, Tenala Sochn 32 19 gift

119. Krokbÿ GMR 1735
Arfvid Grip
Ärhållit afsked wid Besichtningz munstringen. I stället presenterat d: 8 febr: sidstl:
Staffan Siögren Nyland, Tenala Sn: 27 ½ gift

119. BeMR 1743
Johan Ström Thenala Sn. 22 2

119. Krokby BeMR 1749
Johan Ström Nyland, Tenala Sn. 28 8 Ogift

119. Krokby GMR 1767
Johan Ström Tenala, Nyl: 46 26 gift

119. Krokby GMR 1775
Joh: Ström
förafskidad d: 6 martii 1773. wid besichtnings Munst: d: 13 febr: 1774 är inter: antagen
Henr: Ström Nyl: 19 - 5 10 gift

119. Krokby GMR 1779
Hinric Ström Nyl: 23 5 5 10 gift

119. Krokby GMR 1783
Henr: Ström Nyl: 27 9 5 10 gift

119. Krokby GMR 1787
Hindrich Ström Nyl: 31 13 5 10 gift
Karlen liderlig och Wanartig har med Rusthållarens bifall blifwit Casserad.

119. Krokby GMR 1789
Volontairen
Schytz
afförd d. 5 Junii 1788.
Vacant

119. Krokbÿ GMR 1790
Adolph Granroht - 28 1 5 10 gift
Approberad vid Recrut: d: 28 Martii 1789.
(Inte nämnd i kyrkliga källor vid Krokby)

119. Krokby BCMR 1805
Hans Sunn Nylänninge 38 12 5 7 Gift

52. Krokby GMR 1806 (2. Sqv.)
Hans Sunn Nylänninge 39 13 5 7 gift

Tenala KB 1804-1809 pag. 116
dragon Hans Sund f. 10.6.1767 Överlevde kriget
hu. Maria Henricsdr. f. 1764
barn: Gustav, Albertina, Lovisa och Jacob Sund

Sammanfattning:
119. (52.) Krokby
Arfwed Grip (1709)-ca.1734
Staffan Siögren 8.2.1735-1741
Johan Ström 1741-6.3.1773
Hinric Ström 13.2.1774-15.6.1787 Kasserad för liderlighet
(”död å Stockhuset i Helsingfors” efter 1787)
Schytz 15.6.1787-5.6.1788 Volontär
Adolph Granroht 28.3.1789-ca.1792
Hans Sunn / Sund 16.3.1793-17.9.1809 Överlevde finska kriget