DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Raseborgs kompani

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnnn Nnnnnnn".

NyTaDR RasC118 Pölkå

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani, Tenala, Nyland

118. Pölckå GMR 1728
Hindrich Wintter Nyland, Tenala Sn: 48 28 gift

118. Pölko GMR 1735
Hindrich Winter
Ärhållit afsked wid Besichtningz munstringen. Nu
Vacant

118. Pölcko GMR 1767
Thomas Winsten Tenala, Nylänninge 50 32 gift
(I Tenala KB 1732-1738 benämnd Thomas Winblad! Skall vara Winsten)

118. Pylko GMR 1775
Thom: Vinsten
förafskied: d: 6 martii 1773 wid besichtnings Munst: samma dag är approb:
Joh: Winsten - 25 2 5 10 gift

118. Pyloko GMR 1779
Johan Winsten Nyl: 29 6 5 10 gift

118. Pylko GMR 1783
Johan Winsten Nyl: 33 10 5 10 gift

118. Pylcko GMR 1787
Nils Nyqwist Nyl: 32 13 5 11 gift
Transporterad ifrån Reserwe Bataillon d: 27 Januarii 1787 efter Dragon Winsten som d: 31 october 1786 med döden afled.

118. Pölcko GMR 1789
Nils Nyqvist Nyl: 34 15 5 11 gift

118. Pölcko GMR 1790
Nils Nyqvist - 35 16 5 11 gift

118. Pylcko BCMR 1805
Nils Nyqvist nyl: 50 31 5 8 Gift
Giort Kriget i Finland
Nyqvist sjuk hemma, enligt attest.

51. Pylcko GMR 1806 (2. Sqv.)
Nils Nyqvist Nylänninge 51 32 5 8 gift
Gjordt Kriget i Finnland
Karlen ännu tjenstför, får för dess begäran tjena.

Tenala KB 1804-1809 pag. 188
Dragon Nils Nyqvist f. 17.4.1755 d. 4.1.1809
”död af Fälltsjuka nära Torneå”
hu. Lisa Johansdr. f. 1753
barn: Fredric och Eric

Sammanfattning:
118. (51.) Pölkå
Hindrich Winter (1700)-28.8.1735
Thomas Winsten 28.8.1735-6.3.1773
Johan Winsten 6.3.1773-31-10.1786 Död
Nils Nyqvist 27.1.1787-4.1.1809 Död i fält i Torneå


Platsbeskrivning
Platsen för dragontorpet (torp nordväst om Stor-Pölkå) i Pölkå Tenala Nyland. Historisk karta: Läs mera...