DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Raseborgs kompani

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnnn Nnnnnnn".

NyTaDR RasC117 Undermalm

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani, Tenala, Nyland

117. Undermallm GMR 1728
Vacant
Doch 1721 wed Regementetz ankombst till landet haf:r angifwit sig på detta Nummer af dhe 1713 i landet qwar blefne
Eric Mallmberg
som d: 1 Septemb: 1724 blifwen Transporterat till N:o 24: I stället d: 5 Septemb: 1726 Rusthållaren praesenterat
Gabriel Mallmsteen Nyland, Tenala Sochn 27 - -

117. Undermalm GMR 1735
Gabriel Malmsten Nyland, Tenala Sn: 34 9 gift

117. Undermalm GMR 1767
Gabriel Malmsten
Förafskedad wid Besicktningz Munstringen År 1762. I stället d: 15 Martii samma År antagen
Isac Malmgren Tenala, Nyl: 30 4½ ogift

117. Undermalm GMR 1775
Isac Malmgren Nyl: 38 13 5 9 gift

117. Undermalm GMR 1779
Isac Malmgren Nyl: 42 17 5 9 gift

117. Undermalm GMR 1783
Isaac Malmgren Nyl: 46 21 5 9 gift

117. Undermalm GMR 1787
Isaac Malmgren - 50 25 5 10 gift
Karlen Svag och Sjuk får afskied

117. Undermalm GMR 1789
Johan Nordman Nyl: 33 10 5 7 gift
Karlen approberes.
Transporterad från Reserve Bataillon d: 21 augustii 1787.
(I Tenala KB 1786-1791 benämnd Isaac Norman!)

117. Undermalm GMR 1790
Johan Nordman Nyl: 34 11 5 7 gift
(Flyttade med familjen till Tusby 1796, fortfarande som Isaac i KB)

117. Undermalm BCMR 1805
Johan Wall Nylänninge 36 15 5 10 Gift
(Johan Johansson Wall, f. 12.4.1769)

47. Undermalm GMR 1806 (2. Sqv.)
Johan Vall Nylänninge 37 16 5 10 gift

Tenala KB 1804-1809 pag. 275
Dragon Johan Wall f. 12.4.1769 Överlevde kriget
hu. Gretha Ericsdr. f. 1761
barn: Isaac, Ulrica, Jacob, Lovisa, Johan och Gustaf

Sammanfattning:
117. (47.) Undermalm
Eric Mallmberg 1721-1.9.1724 Till N:o 24
Gabriel Malmsten 5.9.1726-15.3.1762
Isac Malmgren 15.3.1762-15.6.1787
Johan Nordman 21.8.1787-1795
Johan Wall 1795-17.9.1809 Överlevde finska kriget