DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Raseborgs kompani

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnnn Nnnnnnn".

NyTaDR RasC116 Olsböle

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani, Tenala, Nyland

116. Ohlsböhle GMR 1728
Vacant
I stället d: 21 octob: 1721 från Gen: Major Benetz Regemente hijtgifwen
Zander Stiberg Skåne, Skiepparslööf Sochn 30 12 gift
Karlen har altid utslagne ben. Tårr wärck i benen, får afsked.
(Skepparslövs socken)

116. Ohlsböle GMR 1735
Anders Skog Nyland, Tenala Sn: 26 6 gift
Tillskaffad wed Regem:tz mötet år 1729.

116. Orsböle GMR 1767
Anders Skog
förafskedad wed Besicktningz Munstringen år 1754. i stället d: 22 Januarii samma år antagen
Eric Söderberg - 37 12½ gift
Karlen har fehl i armen? Får afskied

116. Olsböhle GMR 1775
Isac Olman Nyl: 28 6 5 11 gift
antagen d: 1 martii 1769 och approberad d: 11 sept: 1770 wid recruter:n

116. Olsböle GMR 1779
Isac Olman Nyl: 32 10 5 7 gift
(Längden skiljer sig anmärkningsvärt från fyra år tidigare)

116. Olsböle GMR 1783
Isaac Olman - 36 14 5 9 gift
(längden åter en annan trots att det är samme karl)

116. Olsböle GMR 1787
Isaac Ohlman Nyl: 40 18 5 9 gift

116. Olsböle GMR 1789
Isac Olman Nyl: 42 20 5 9 gift

116. Olsböle GMR 1790
Isak Olman - 43 21 5 9 gift

116. Olsböle BCMR 1805
Isac Olman Nyl: 57 34 5 9 Gift
Giordt Kriget i Finland
sjuklig, giort Kriget, tjent väl, får afsked med anmälan til underhåll.

46. Olsböle GMR 1806 (2. Sqv.)
Isac Olman
afskedad vid Besich: och Cassat: munst: den 6 Julii 1805 och i dess ställe approberad vid Recruteringen den 6 Februarii 1806 Drängen
Isac Örn Nylänninge 24 - 5 8½ ogift

Isac Örn hittas inte i Olsböle i Tenala KB 1804-1809. Han hittas inte heller under augmenten Hällsby och Grundsund. Oklart om han deltog i finska kriget och hur han klarade sig.

Sammanfattning:
116. (46.) Olsböle
Zander Stiberg 21.10.1721-26.8.1728
Anders Skog 1729-22.1.1754
Eric Söderberg 22.1.1754-4.4.1767
Isac Olman 1.3.1769-6.7.1805
Isac Örn 6.2.1806-??