DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Raseborgs kompani

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnnn Nnnnnnn".

NyTaDR RasC115 Gretarby

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani, Tenala, Nyland

115. Grätarby GMR 1728
Thomas Trana Nyland, Tenala Sochn 51 23 gift

115. Grätarbÿ GMR 1735
Thomas Trana Nyland, Tenala Sn: 59 35 gift

115. BeMR 1743
Anders Swahn Thenala Sn. 33 5

115. Grätarby BeMR 1749
Anders Svahn Nyland, Tenala Sn. 39 11

115. Gretarby GMR 1767
Anders Svan
förafskedad wed Besicktningz Munstringen år 1762. I stället samma år antagen
Hans Granat Tenala, Nylänning 31 4½ gift

115. Gretarby GMR 1775
Hans Granat Nyl: 39 13 5 7 gift

115. Gretarby GMR 1779
Hans Granat Nyl: 43 17 5 7 gift

115. Gretarby GMR 1783
Hans Granat - 47 21 5 7 gift

115. Gretarby GMR 1787
Hans Granat Nyl: 51 25 5 7 gift

115. Gretarby GMR 1789
Hans Granat Nyl: 53 27 5 7 gift
Karlen god

115. Gretarbÿ GMR 1790
Hans Granat Nyl: 54 28 5 7 gift

115. Gretarby BCMR 1805
Samuel Gran Nylänninge 51 32 5 7 Gift
Giort Kriget i Finland
sjuklig, gjort sista Kriget, får afsked med anmälan til underhåll.
(Hette Westerling som reserv)

48. Gretarby GMR 1806 (2. Sqv.)
Samuel Gran
afskedad vid Besigt: och Cassat: Munstr: den 6 Julii 1805. i dess ställe Transporterat från Vargeringen den 6 Octob: 1805 approb: Reserven
Isac Väst Nylänninge 30 3 5 10 ogift

Tenala KB 1804-1809 pag. 65
Dragon Isaac Wäst f. 1776 Överlevde kriget
hu. Maria Ericsdr. f. 1772
barn: Anders Johan, Isaac, Eva Lisa och Gustava

Sammanfattning:
115. (48.) Gretarby
Thomas Trana (1705)-1737 Död
Anders Swahn 1738-15.3.1762
Hans Granat 1762-1796
Samuel Gran (Westerling) 1796-6.7.1805
Isac Väst / Wäst 6.10.1805-17.9.1809 Överlevde finska kriget