DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Raseborgs kompani

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnnn Nnnnnnn".

NyTaDR RasC114 Härjentaka

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani, Tenala, Nyland

114. Härjentaka GMR 1728
Vacant
I stället d: 21 octob:r 1721 från Gen: Major Benetz Regemente hijtgifwen
Johan Ludv: Birman (Stift Bremen)
förafskiedat interims wijs d: 10 septemb: 1725: I stället samma Dato Rusthållaren praesenterat
Isak Fast Nyland, Tenala Sochn 25 - gift

114. Härjentaka GMR 1735
Isac Fast Nyland, Tenala Sn: 32 10 gift

114. Herjentaka GMR 1767
Isac Fast
förafskedad wid Besiktningz Munstringen år 1758. I stället samma år antagen
Jöran Linddahl Tenala, Nylänning 44 8½ gift

114. Härjentaka GMR 1775
Jör: Lindahl Nyl: 52 16 5 8 gift
Karlen är gammal och styf i handen som ej kan Cureras. får afskied.

114. Herjentaka GMR 1779
Axel Härk Nyl: 29 4 5 8 gift
antagen d: 13 oct: 1775

114. Herjentacka GMR 1783
Axel Hertz - 33 8 5 8 gift
(soldatnamnet har här missuppfattats af skrivaren)

114. Härjentaka GMR 1787
Axel Härtz Nyl: 37 12 5 8 gift
Karlen har Lung sot får afskied

114. Härjentaga GMR 1789
Isac Erman Nyl: 35 16 5 8½ gift
Karlen approberas.
Transporterad från Reserve Bataillon d: 21 augusti 1787

114. Herientaga GMR 1790
Isak Erman - 36 17 5 8½ gift

114. Härjentaka BCMR 1805
Mats Karström Nyl: 41 16 5 7 ogift
Giort 1789 och 1790 års Fälttåg

49. Härjentaka GMR 1806 (2. Sqv.)
Matts Karström
afskedad vid Besigt: och Cassat: Munstr: den 6 Julii 1805 i dess ställe införd den 1 Octob: 1805
Trumpettaren
J: Tötterman - - - - - -

Tenala KB 1804-1809 pag. 89
Serg. Johan Tötterman f. 17?? Överlevde kriget (kom från Lojo 1807)
Fru Catharina Alfström f. 1777

Sammanfattning:
114. (49.) Härjentaka
Johann Ludwig Biermann 21.10.1721-10.9.1725
Isac Fast 10.9.1725-1758
Jöran Lindahl 1758-7.6.1775
Axel Härk / Hertz 13.10.1775-15.6.1787
Isac Erman 21.8.1787-1790 Död på Sveaborg
Matts Karström 1790-6.7.1805
Johan Tötterman 1.10.1805-17.9.1809 Överlevde finska kriget