DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Raseborgs kompani

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnnn Nnnnnnn".

NyTaDR RasC112 Mälsarby (Öster-)

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani, Tenala, Nyland

112. Meltzarby GMR 1728
Vacant
I stället d: 21 octob: 1721 från Gen: Major Benetz Regemente hijtgifwen
Petter Blomberg (Småland, Alseda Sn:)
hwilken d: 23 Janu: 1723 Transporterat till N:o 120: I stället samma Dato den uhr fångenskapp hemkomne
Simon Nordman Åbo lähn, Bierno Sn: 46 28 gift

112. Mällsarbÿ GMR 1735
Simon Norman Åbo Län, Bierno Sn: 53 35 ogift

112. BeMR 1743
Hans Bulan Thenala Sn. 24 2

112. Mälsarby BeMR 1749
Hans Boulan Nyland, Tenala 30 8 Gift

112. Melsarbÿ GMR 1767
Hans Boulan
Förafskedad wid Besicktningz Munstringen År 1763. i stället den 21 Martii 1767 interims antagen
Johan Mellström Tenala, Nyl: 30 ½ gift

112. Mälsarby GMR 1775
Joh: Mälström Nyl: 38 8 5 9 gift

112. Mälsarby GMR 1779
Johan Mellström Nyl: 42 12 5 9 gift

112. Mälsarby GMR 1783
Johan Mellström Nyl: 46 16 5 9 gift
Karlen Wanfrägdad Casseres på Rusthållarens anmälan genom Chefen.

112. Mällsarby Öster GMR 1787
Anders Mellberg Nyl: 32 11 5 7 gift
Transport: utur Reserwe Bataillon den 10 Junii 1783.

112. Mellsårby GMR 1789
Anders Mellberg Nyl: 34 13 5 7 gift

112. Mellsarbÿ GMR 1790
Anders Mellberg Nyl: 35 14 5 7 gift

112. Mellsarby öster BCMR 1805
Anders Mellberg Nyl: 50 31 5 7 Gift
Giort Kriget i Finland

60. Mellsarby Öster GMR 1806 (2. Sqv.)
Anders Mellberg Nylänninge 51 32 5 7 gift
Gjordt Kriget i Finland
Karlen ännu tjenstför får tjena.

Tenala KB 1804-1809 pag. 152
Dragon Anders Mellberg f. 1.8.1755 Överlevde kriget
hu. Sophia Jacobsdr. f. 1764
barn: Adolph, Johan, Anders, Sophia Ulrica, Eva Lovisa, Beata Stina och Emanuel Mellberg

Sammanfattning:
112. (60.) Melsarby Öster
Petter Blomberg 21.10.1721-23.1.1723 Till N:o 120
Simon Nordman 23.1.1723-1741
Hans Boulan 1741-19.1.1763
Johan Mellström 21.3.1767-10.6.1783 Kasseras, vanfrejdad
Anders Mellberg 10.6.1783-17.9.1809 Överlevde finska kriget


Platsbeskrivning
Platsen för dragontorpet i Mälsarby (Öster-) Tenala Nyland. Historisk karta: Läs mera...