DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Raseborgs kompani

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnnn Nnnnnnn".

NyTaDR RasC111 Mälsarby (Väster-)

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani, Tenala, Nyland

111. Meltzarby GMR 1728
Matts Rancka Nyland, Tenala Sn: 47 28 gift

111. Mällsarbÿ GMR 1735
Matts Rancka Nyland, Tenala Sn: 54 35 gift

111. BeMR 1743
Isaac Mällsar Poijo Sochen 20 1

111. Mälsarby BeMR 1749
Johan Wessman Nyland, Wichtis Sn. 28 2⅓ Ogift

111. Melsarbÿ GMR 1767
Johan Westman
wid Besicktningz Munstringen År 1755 utbytt emot
Isac Melsar
som wid Besicktnings Munstringen år 1763 åter undfådt afsked. är
Vacant
(”Melsar” Samme man som tjänat ovan. Flyttades till reservdragon, medan Johan Wessman blev ordinarie. Namnet stavas Melsare i KB och där bägge herrar har anmärkningen ”elendig” angående kristendomskunskaperna, vilka hos Wessman var närapå obefintliga. Mällsar var född 1720 och Wessman 1726. Mällsar hette tidigare Siöberg.)

111. Mälsarby GMR 1775
Wid recruteringen d: 18 martii 1768 är approber:
Clas Kalström
och enligt hr. Regements Chefens Res: af d: 9 maji 1771 afförd för begångit tiufweri i hans ställe må anta: d: 9 janur: 1772
Abr: Örnmarck Nyl: 33 3 5 8 gift
Skräddare Handtwärck

111. Mälsarby GMR 1779
Abram Örnmarck Nyl: 37 7 5 8 gift

111. Mälsarby GMR 1783
Abraham Örnmark
Har under d: 11 Febr: 1782 med Hr: Öfwerste och Ridd:n tillstånd blifwit ut byt och i deß ställe till volunteur antagit Sergeanten
Elias Roos - - - - - -

111. Mällsarby Wäster GMR 1787
Hindrich Mels Nyl: 24 3 5 8½ gift
Transporterad utur Reserve Bataillon efter Serg: Roos, som den 22 Julii 1785 blifvit befordrad til Sergeant wid Wargjerningen.

111. Mellsårby GMR 1789
Henric Mells Nyl: 26 5 5 8½ gift

111. Mellsarbÿ GMR 1790
Hendrich Mells Nyl: 27 6 5 8½ gift

111. Mellsarby Wäster BCMR 1805
Volontairen Robert Uggla
Befordrad til Corporal med Penninge lön och Transporterad från denna Nummer den 21 Maij 1804 och i dess ställe insatt til mindre årig volontaire
Carl Uggla - - - - - -

59. Mellsarby Väster GMR 1806 (2. Sqv.)
Minder årige Vollontairen
Carl Uggla
afförd d: 1 Decemb: 1805 och i dess ställe samma dag Transport: från Vargeringen approberade Reserven
Johan Christ: Qvart Nylänninge 22 5 5 7 ogift

Tenala KB 1804-1809 pag. 153
Joh. Christian Michaelsson Qvarth f. 23.2.1784 Överlevde kriget
hu. Lena Hinricsdr. f. 1780 d. 8.6.1809
barn: Johan Fredric Qvarth (död 3.6.1809) och Gustaf Qvarth (död 7.6.1809)

Sammanfattning:
111. (59.) Mälsarby Väster
Matts Rancka (1700)-
Isaac Mällsar (Siöberg) 1742-
Johan Wessman / Westman 0.8.1747-1755
Isac Melsar 1755-19.1.1763
vakant 19.1.1763-18.3.1768
Clas Kalström 18.3.1768-9.5.1771 Avskedad för tjuveri
Abraham Örnmarck 9.1.1772-11.2.1782
Elias Roos 11.2.1782-22.7.1785 Till sergeant i vargeringen
Hendrich Mells 22.7.1785-1795
Robert Uggla 1795-21.5.1804 volontär, till korpral
Carl Uggla 21.5.1804-1.12.1805 Minderårig volontär
Johan Christan Qvarth 1.12.1805-17.9.1809 Överlevde finska kriget


Platsbeskrivning
Platsen för dragontorpet i Mälsarby (Väster-) Tenala Nyland. Historisk karta: Läs mera...