DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Raseborgs kompani

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnnn Nnnnnnn".

NyTaDR RasC110 Pargas

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani, Bromarf, Nyland

110. Pargas GMR 1728
Vacant
I stället d: 21 octob: 1721 från Gen: Maj: Benetz Regem: hijtgifwen
Petter Malmberg (Skåne)
Interims förafskiedat d: 5 sept:r 1726: I stället samma dag Rusthållaren praesenterat
Johan Palmberg Nyland, Tenala Sn: 23 - -

110. Pargas GMR 1735
Johan Palmberg Nyland, Tenala Sn: 30 9 gift

110. Pargas GMR 1767
Johan Palmberg
förafskedad wid Besicktnings Munstring: år 1754. i stället den 10 Decembr. 1754 antagen
Eric Grabb Tenala, Nyl: 32½ 12½ gift

110. Pargas GMR 1775
Eric Grabb Nyl: 40 20 5 9 gift

110. Pargas GMR 1779
Eric Grabb Nyl: 44 24 5 9 gift
Karlen siuk får afsked

110. Pargas GMR 1783
Johan Hiort Nyl: 29 6 5 8 gift
Transporterad ur Reserve Battallion d: 22 aug: 1779.

110. Pargas GMR 1787
Johan Hiort Nyl: 33 10 5 8 gift

110. Pargas GMR 1789
Johan Hjorth Nyl: 35 12 5 8 gift
Karlen (Commenderad)

110. Pargas GMR 1790
Johan Hiort Nyl: 36 13 5 8 gift

110. Pargas BCMR 1805
Johan Hjorth
död den 2 oct: 1804 och i dess ställe Transporterad från Wargeringen den 13 october 1804
Hinric Broström Nyl: 25 7 5 7 Gift

61. Pargas GMR 1806 (2. Sqv.)
Henric Broström Nylänninge 26 8 5 7 gift

Bromarf KB 1804-1809 pag. 97 & KB 1808-1813 pag. 117
Dragon Henric Johan Broström f. 27.3.1779 Överlevde kriget
hu. Stina Lisa Hansdr. f. 1778
barn: Johan, Caisa Lisa, Carl Robert och Wilhelm
(Han flyttade till Sverige 1808 och familjen 1810)

Sammanfattning:
110. (61.) Pargas
Petter Malmberg 21.10.1721-5.9.1726
Johan Palmberg 5.9.1726-1754
Eric Grabb 10.12.1754-26.6.1779
Johan Hjorth 22.8.1779-2.10.1804 Död
Henric Johan Broström 13.10.1804-17.9.1809 Överlevde finska kriget