DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Raseborgs kompani

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnnn Nnnnnnn".

NyTaDR RasC109 Brutuböle

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani, Bromarf, Nyland

109. Brutuböhle GMR 1728
Vacant
I stället d: 21 octob: 1721 från Gen: Major Benetz Regemente hijtgifwen
Niels Södring Småland, Södra by Sochn 31 12 gift
(Söraby socken, Värend, Småland)

109. Brutuböle GMR 1735
Nills Södring Småland, Sörensby Sn: 38 19 gift

109. Brutuböle GMR 1767
Niels Söderling sic! (skall vara Södring)
Förafskedad wid Besicktningz Munstring: År 1749. I stället wid recreuteringen den 15 Oct: 1750 antagen
Simon Wijkman
som undfådt afsked år 1762. i deß ställe åter d: 15 Febr: 1765 antagen
Isac Broström Tenala, Nylänning 26 2½ gift

109. Brutuböhle GMR 1775
Isac Broström Nyl: 34 10 5 7 gift

109. Brutuböle GMR 1779
Isac Broström Nyl: 38 14 5 7 gift

109. Bruttuböle GMR 1783
Isaac Broström Nyl: 42 18 5 7 gift

109. Brutuböle GMR 1787
Isac Broström Nyl: 46 22 5 7 gift

109. Brutuböle GMR 1789
Isac Broström Nyl: 48 24 5 7 gift
Karlen god

109. Brutuböle GMR 1790
Isak Broström Nyl: 49 25 5 7 gift
Karlen sjuk hemma

109. Brutoböle BCMR 1805
Hans Gunnar Nyl: 44 25 5 10 Gift
Giort Kriget i Finland

62. Brutoböle GMR 1806 (2. Sqv.)
Hans Gunnar Nylänninge 45 26 5 10 gift
Gjordt Kriget i Finnland

Bromarf KB 1804-1809 pag. 27
Dragon Hans Gunnar f. 11.3.1761 Överlevde kriget
hu. Gretha Hansdr. f. 1760
barn: Jonas, Hans och Christian

Sammanfattning:
109. (62.) Brutuböle
Niels Södring 21.10.1721-9.12.1749
Simon Wijkman 15.10.1750-15.3.1762
Isac Broström 15.2.1765-ca.1793
Hans Gunnar ca.1794-17.9.1809 Överlevde finska kriget