DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Raseborgs kompani

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnnn Nnnnnnn".

NyTaDR RasC108 Nitlax

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani, Bromarf, Nyland

108. Nitlax GMR 1728
Vacant
I stället d: 21 octob: 1721 från General Major Benetz Regem: hijt gifwen
Petter Holm (Västergötland)
afhuggit sig bägge främbsta fingren på wänsta handen, och interims wijs förafskiedat d: 10 Maij 1724: I stället d: 10 septemb: 1725 Rusthållaren praesenterat
Anders Lax Nyland, Tenala Sochn 25 - -

108. Nitlax GMR 1735
Anders Lax Nyland, Tenala Sn: 32 10 gift
Anders Lax Karlen för tårr wärck i wänstra låret och benet altid Siuklig och eljest äfwen bräcklig begär och får afsked. (ur en mellanmönstring 1747)

108. Nitlax RR 1748
Anders Lax
erhållit afskied wid sidsta munstringen d: 5 sept: 1747. sedan vacant.

108. Nittlax GMR 1767
Johan Malmberg Tenala, Nylänning 42 19½ gift
den 18 Febr: 1748 wid recreuteringen antagen.

108. Nitlax GMR 1775
Johan Malmberg
förafskied: d: 6 martii 1773 wid besichtnings Munst: och samma dag approberad
Matts Fårsberg Nyl: 23 2 5 9 gift

108. Nitlax GMR 1779
Mats Forssberg Nyl: 27 6 5 9 gift

108. Nitlax GMR 1783
Mats Forsberg Nyl: 31 10 5 9 gift

108. Nitlax GMR 1787
Mats Forsberg Nyl: 35 14 5 9 gift
Karlen sjuk hemma

108. Nitlax GMR 1789
Matts Forsberg Nyl: 37 16 5 9 gift
Karlen god

108. Nitlax GMR 1790
Matts Forsberg Nyl: 38 17 5 9 ogift !!!

108. Nitlax BCMR 1805
Mats Forssberg Nylänning 54 32 5 9 Gift
Giort Kriget i Finland

63. Nittlax GMR 1806 (2. Sqv.)
Matts Forssberg Nylänninge 55 33 5 9 gift
Gjordt Kriget i Finnland
Karlen ännu tjenstför har tjent med mycket beröm, och får på dess begäran derföre ännu tjena.

Bromarf KB 1804-1809 pag. 81
Dragon Matths Forsberg f. 5.9.1751 d. 1808-1809
hu. Maria Thorman f. 1759
barn: Fredric, Albertina och Maria Stina
(änkan och barnen flyttade till Sverige 1810 och 1811)

Sammanfattning:
108. (63.) Nitlax
Petter Holm 21.10.1721-10.5.1724
Anders Lax 10.9.1725-5.9.1747
Johan Malmberg 18.2.1748-6.3.1773
Mats Forsberg 6.3.1773-1808/1809 Död i fält


Platsbeskrivning
Platsen för dragontorpet i Nitlax Bromarf Nyland. Historisk karta med dragontorpet: Läs mera...