DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Raseborgs kompani

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnnn Nnnnnnn".

NyTaDR RasC107 Kansjärv

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani, Bromarf, Nyland

107. Kansjärfwi GMR 1728
Eric Palm
infiserat af Frantzosorne och på högra foten förfrusen tå borta, altså interims wijs förafskiedat d: 30 aug: 1727: I stället Eodem Dato af dhe från Gen: Major Benetz Regemente från N:o 11 hijt Transporterat
Niels Ekebohm Skåne, Sandby Sochn 47 17 -

107. Kansjerfwi GMR 1735
Nills Ekebom
Som år 1731 Transport:s till N:o 103. I stället samma år presenterat
Isac Siöman Nyland, Tenala Sn: 26 4 gift

107. BeMR 1743
Matts Skansberg Thenala Sn. 28 5

107. Kansjerfvi GMR 1767
Mats Skansberg
Förafskedad wid Besicktnings Munstringen År 1749. I stället den 20 Augustii 1750 antagen
Eric Skansberg
som wid Besicktnings Munstring: år 1763 blef förafskedad, ock åter i stället den 11 Nov: 1765 antagen
Eric Kanström Tenala, Nylänning 28 2 gift

107. Kansjerfvi GMR 1775
Erich Kanström Nyl: 36 10 5 6 gift

107. Kansjerfvi GMR 1779
Eric Kanström Nyl: 40 14 5 6 gift

107. Kansjerve GMR 1783
Eric Kanström Nyl: 44 18 5 6 gift

107. Kansjerfvi GMR 1787
Eric Kanström Nyl: 48 22 5 6 gift

107. Kansjärfvi GMR 1789
Eric Kanström Nyl: 50 24 5 6 gift

107. Kansjerfve GMR 1790
Eric Kanström Nyl: 51 25 5 6 gift

107. Kansjärfvi BCMR 1805
Petter Falk Åbolänninge 42 15 5 9½ Gift

64. Kansjerfvi GMR 1806 (2. Sqv.)
Petter Falck Åbolänninge 43 16 5 9½ gift

Bromarf KB 1804-1809 pag. 52
Dragon Petter Falck f. 1763 Överlevde kriget
hu. Stina Eliaedr. f. 1771
barn: Sophia Albertina, Carl Johan, Fredric, Alexander, Johanna, Isaac Falck och Lovisa

Sammanfattning:
107. (64.) Kansjärv
Eric Palm 1721-30.8.1727
Nills Ekebom 30.8.1727-1731 Till N:o 103
Isac Siöman 1731-1737 Död
Matts Skansberg 1738-9.12.1749
Eric Skansberg 20.8.1750-19.1.1763
Eric Kanström 11.11.1765-ca.1794
Petter Falck ca.1794-17.9.1809 Överlevde finska kriget