DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Raseborgs kompani

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnnn Nnnnnnn".

NyTaDR RasC106 Rekuby

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani, Bromarf, Nyland

106. Reckuby GMR 1728
Hindrich Tullnär
Förafskiedat wed Gen: Munstringen d: 15 octob 1721: I stället d: 21 Dito från General Major Benetz Regemente hijtgifwen
Niels Törnquist (Småland)
hwilken D: 23 Januari 1723 Transporterat till N:o 54, åter i stället samma dag Rusthållaren praesenterat
Isac Lindberg Nyland, Tenala Sn: 28 - -

106. Rekubÿ GMR 1735
Isac Lindberg Nyland, Tenala Sn: 35 12 gift

106. Räckuby GMR 1767
Isac Lindberg
död den 1 Decembr 1753. i stället d. 2 Aprill 1754
Hans Räckman
antagen som dödt den 21 Aprill 1764. är
Vacant

106. Räckuby GMR 1775
Jör: Räckman Nyl: 35 8 5 6 gift
approberad wid Genneral Munst: 1767.

106. Räcku by GMR 1779
Jöran Räckman Nyl: 39 12 5 6 gift

106. Räkoby GMR 1783
Johan Räckman Nyl: 43 16 5 6 gift
Karlen får afskied med Rusthållarens begäran.
(förnamn felskrivet. Borde vara Jöran)

106. Räckuby GMR 1787
Michael Lindberg Nyl: 29 5 5 9 gift
Transporterad af Reserve Bataillon den 10 Junii 1783

106. Räckuby GMR 1789
Michel Lindberg Tavast:ge 31 7 5 9 gift
(fått nytt födelselandskap men samma karl)

106. Räckoby GMR 1790
Michel Lundberg Nyl: 32 8 5 9 gift

106. Räkuby BCMR 1805
Michel Lindberg Nyl: 45 23 5 9 Gift
Gjort Kriget i Finland

65. Räckuby GMR 1806 (2. Sqv.)
Michell Lindberg Nylänninge 46 24 5 9 gift
Gjordt Kriget i Finnland
Karlen har under Kriget mist nästan hörseln, får afsked med anmälan till underhåll.

Bromarf KB 1804-1809 pag. 119
Dragon Johan Lund f. 17.1.1775 Överlevde kriget
hu. Cajsa Abbore f. 1779
barn: Carl Gustaf och Johan Wilhelm

Sammanfattning:
106. (65.) Räkuby
Hindrich Tullnär -15.10.1721
Niels Törnquist 21.10.1721-23.1.1723 Till N:o 54
Isac Lindberg 23.1.1723-1.12.1753 Död
Hans Räckman 2.4.1754-21.4.1764 Död
vakant 21.4.1764-4.4.1767
Jöran Räckman 4.4.1767-10.6.1783
Michael Lindberg 10.6.1783-26.6.1806
Johan Lund 26.6.1806-17.9.1809 Överlevde finska kriget