DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Raseborgs kompani

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnnn Nnnnnnn".

NyTaDR RasC105 Bromarf

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani, Bromarf, Nyland

105. Brommers GMR 1728 (=Bromarf)
Hans Bifeldt Nyland, Tenala Sochn 42 23 gift

105. Bromarf GMR 1735
Hans Bifelt Nyland, Tenala Sn: 49 30 gift

105. Bromarf GMR 1767
Hans Biström
förafskedad wid Besicktnings Munstringen År 1758. i stället samma dag antagen
Johan Bifeldt Tenala, Nylänning 41 9 gift

105. Bromarf GMR 1775
Joh: Bifeldt Nyl: 49 17 5 8 gift

105. Bråmarf GMR 1779
Johan Bijfeldt Nyl: 53 21 5 8 gift
Karlen har bråck får afskede

105. Bråmarfs GMR 1783
Thomas Bröms Ny: 28 3 5 7 gift
Approberad vid Recruteringen i Helsingfors d: 6 Martii 1780.

105. Bråmarf GMR 1787
Thomas Bröms Nyl: 32 7 5 7 gift

105. Bråmarf GMR 1789
Thomas Bröms Tavast:ge 34 9 5 7 gift
(nytt födelselandskap men samma karl)

105. Bråmarf GMR 1790
Tomas Bröms Nyl: 35 10 5 7 gift

105. Bråmarf BCMR 1805
Thomas Bröms Tawastlänninge 48 25 5 7 Gift
Gjort Kriget i Finland

66. Bråmarf GMR 1806 (2. Sqv.)
Thomas Bröms Tavastlänninge 49 26 5 7 gift
Gjordt Kriget i Finnland
Karlen får tjena till nästa General Munstring.

Bromarf KB 1804-1809 pag. 22
Dragon Thomas Bröms f. 1757 d. 16.2.1809 Torneå
”död på siukhuset i Torneå under Kriget”
hu. Stina Johansdr. f. 1752
barn: Isaac Eklund (sockneskräddare), Maria Christina, Michel, Fredric och Hindric Johan

Sammanfattning:
105. (66.) Bromarf
Hans Bifeldt (1705)-1741 Död i fält?
Hans Biström 1741-1758
Johan Bifeldt 1758-26.6.1779
Thomas Bröms 6.3.1780-16.2.1809 Död i fält i Torneå