DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Raseborgs kompani

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnnn Nnnnnnn".

NyTaDR RasC104 Revbacka

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani, Bromarf, Nyland

104. Refbacka GMR 1728
Vacant
I stället d: 21 octobr: 1721 från Gen: Major Benetz Regemente hijtgifwen
Håkan Sundberg Småland, Annersta Sochn 43 12 -
Karlen gl: och bräkl: får afsked, I stället present: Legokarl: Erick Johanßon 24 år gammal föd i Bierno Sn:
(Annerstads socken, Sunnerbo härad, Finnveden)

104. Refbacka GMR 1735
Erich Sundman Åbo Län, Bierno Sn: 31 7 gift

104. Refbacka GMR 1767
Eric Sunman
Förafskedad wid Besicktgs Munstringn År 1749. I stället wid recreuteringen d: 15 oct: 1750 antagen
Hans Sunström Tenala, Nylän: 36 17 gift

104. Räbacka GMR 1775
Hans Sundström Nyl: 44 25 5 10 gift

104. Räbacka GMR 1779
Hans Sundström Nyl: 48 29 5 10 gift

104. Räbacka GMR 1783
Hans Sundström Nyl: 52 33 5 10 gift

104. Räfbacka GMR 1787
Hans Sundström Nyl: 56 37 5 10 gift
Karlen tjent läge och wäl, bevistat Kriget får afskied tilstyrkes underhåll.

104. Refbacka GMR 1789
Johan Söderberg Nyl: 24 8 5 11 gift
Transporterad från Reserve Battaillon d: 21 aug: 1787

104. Räfbacka GMR 1790
Johan Söderberg Nyl: 25 9 5 11 ogift

104. Refbacka BCMR 1805
Johan Söderberg Nyl: 42 24 5 11 Gift
Gjort Kriget i Finland

67. Refbacka GMR 1806 (2. Sqv.)
Joh: Söderberg Nylänninge 43 25 5 11 gift
Gjordt Kriget i Finnland

Bromarf KB 1804-1809 pag. 114
Dragon Johan Söderberg f. 16.3.1763 Överlevde kriget
hu. Anna Lisa Johansdr. f. 1771

Sammanfattning:
104. (67.) Rävbacka
Håkan Sundberg 21.10.1721-26.8.1728
Erich Sundman 26.8.1728-9.12.1749
Hans Sundström 15.10.1750-15.6.1787
Johan Söderberg 21.8.1787-17.9.1809 Överlevde finska kriget