DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Raseborgs kompani

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnnn Nnnnnnn".

NyTaDR RasC103 Kivitok

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani, Bromarf, Nyland

103. Kifwitock GMR 1728
Vacant
men 1721 wed Compag: Ankombst i Landet på detta Re: sig angifwit af dhe 1713 i landet qwar blefne
Christer Ehrson
som odugel: befunnen och interims wijs förafskiedat d: 23 Januari 1723: I stället samma Dato af dhe från Gen: Major Benetz Regemente uhr N:o 83 hijt Transporterat
Johan Bergman (Östergötland)
som interims förafskiedat d: 30 Aug: 1727: I stället samma dag Rusthållaren praesenterat
Anders Stålpe Nyland, Tenala Sn: 21 - -

103. Kifwitok GMR 1735
Anders Stålpe
Död d: 25 Decemb. 1730. I stället hijt transporterat ifrån N:o 7 sic! (= 107)
Nills Ekebom (Skåne, Göinge härad)
Såm ärhållit afsked wed Besichtningz munstringen. Sedermera anskaff: d: 3 Jan: sidstl:
Anders Tenell Nyland, Tenala Sn: 26 ¾ gift
Karlen Tenell får Confirmation afsked (ur en annan mönstring senare)

103. Kivitook GMR 1767
Hans Westerberg Tenala, Nylänning 42 20 gift

103. Kivitock GMR 1775
Hans Wästerberg
förafskiedad wid besichtnings Munst: d: 6 martii 1773. och samma dag approberades
Joseph Wäster Nyl: 22 2 5 9 gift

103. Kifvitok GMR 1779
Joseph Wäster Nyl: 26 6 5 9 gift

103. Kivetok GMR 1783
Joseph Wäster Nyl: 30 10 5 9 gift

103. Kifvitok GMR 1787
Joseph Wester Nyl: 34 14 5 9 gift

103. Kifvitok GMR 1789
Joseph Wäster Nyl: 36 16 5 9 gift
Karlen god

103. Kifvitok GMR 1790
Josep Wäster Nyl: 37 17 5 9 gift
Karlen sjuklig får afskjed

103. Kifvitok BCMR 1805
Manbara Volontairen
Hindrich Blom
ärhållit afsked d: 12 Febr: 1804 uppå begäran och i dess ställe Transporterad från Wargeringen den 1 Martii 1804
Johan Gäst Nyl: 20 1 5 7½ ogift

68. Kifvitok GMR 1806 (2. Sqv.)
Johan Gäst Nylänninge 21 2 5 7½ ogift
(slutat 1807 eller innan)

Bromarf KB 1804-1809 pag. 56
Drag. Magnus Kihl f. 3.10.1779 d. 26.12.1808 Torneå
”död på siukhuset i Torneå under Kriget”
hu. Maja Lisa Michelsdr. f. 1779
barn: Johan, Anders och Magnus (död 1809)

Sammanfattning:
103. (68.) Kivitok
Christer Ehrsson 1721-23.1.1723
Johan Bergman 23.1.1723-30.8.1727
Anders Stålpe 30.8.1727-25.12.1730
Nills Ekebom 1731-1734
Anders Tenell 3.1.1735-1747
Hans Westerberg 1747-6.3.1773
Joseph Wäster 6.3.1773-15.2.1790
Hindrich Blom 1790-12.2.1804
Johan Gäst 1.3.1804-1807
Magnus Kihl 1807-26.12.1808 Död i fält i Torneå


Platsbeskrivning
Platsen för dragontorpet i Kivitok Bromarf Nyland. Historisk karta med dragontorpet: Läs mera...