DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Raseborgs kompani

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnnn Nnnnnnn".

NyTaDR RasC102 Kägra

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani, Bromarf, Nyland

102. Kegra GMR 1728
Eric Hedermarck
förafskiedat wed Gen: Munstring: d: 15 octob: 1721. I stället d: 21 Dito från Gen: Major Benetz Regemente hijtgifwen
Johan Holm Westergiötland, W?tuna Sochn 31 14 gift
(Födelse-socken gick inte att identifiera bland socknarna i Västergötland. Kan eventuellt ha ändelsen ”-tum”.)

102. Kiegra GMR 1735
Johan Holm
ärhållit afsked d: 8 septemb: 1729. I stället samma dag tillskaffat
Matts Forssberg Nyland, Tenala Sn: 25 6 gift

102. Kegra GMR 1767
Matts Forsberg Tenala, Nylänninge 57 38 gift

102. Kägra GMR 1775
Matts Fårsberg
förafskedad wid besightnings Munst: d: 6 martii 1773. och samma dag approb:d
Isac Fors Nyl: 24 2 5 8 gift

102. Kägra GMR 1779
Isac Forss Nyl: 28 6 5 8 gift

102. Kiägra GMR 1783
Isaac Fors - 32 10 5 8 gift

102. Kiägra GMR 1787
Isaac Forss Nyl: 36 14 5 8 gift

102. Kägra GMR 1789
Isac Fårs Nyl: 38 16 5 8 gift
Karlen god

102. Kägra GMR 1790
Isak Forss Nyl: 39 17 5 8 gift

102. Kägra BCMR 1805
Johan Kiäck Nyl: 44 14 5 6 Gift
Giort 1790 års Fälttåg

69. Kägra GMR 1806 (2. Sqv.)
Johan Kjäck Nylänninge 45 15 5 6 gift
Gjordt 1790 års Fälttåg

Bromarf KB 1804-1809 pag. 62
Drag. Johan Käck f. 10.8.1761 d. 15.2.1809 Torneå
”död på siukhuset i Torneå under Kriget”
hu. Stina Larsdr. f. 1761
barn: Isaac, Anna Lena och Greta Stina

Sammanfattning:
102. (69.) Kägra
Erick Hedermarck -15.10.1721
Johan Holm 21.10.1721-8.9.1729
Matts Forsberg 8.9.1729-6.3.1773
Isak Forss 6.3.1773-25.2.1792 Död
Johan Kjäck / Käck 25.2.1792-15.2.1809 Död i fält i Torneå


Platsbeskrivning
Platsen för dragontorp inom "Dragontorpets ägor" i Kägra Bromarv Nyland. Historisk karta: Läs mera...