DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Raseborgs kompani

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnnn Nnnnnnn".

NyTaDR RasC101 Degergård

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani, Tenala, Nyland

101. Degergård GMR 1728
Vacant
I stället d: 21 octobr: 1721 från General Major Benetz Regemente hijtgifwen
Pehr Beckman Småland, Nydahla Sochn 51 28 -

101. Degergård GMR 1735
Petter Beckman Småland 58 35 gift

101. BeMR 1743
vakant
Karlen Carl Degerfors igenom döden Afgången d: 19 Jan:i 1742. sedan warit vacant.
(Degerfors hittas inte i Tenala KB runt tiden då han skulle varit dragon för Degergård rusthåll. Petter Beckman står som dragon till 1745.)

101. Degergård GMR 1767
Anders Degerberg
förafskedad wid Besicktnings Munstringen 1763. är
Vacant

101. Degergård GMR 1775
Joh: Grönäng Nyl: 29 4 5 10 gift
appr: d: 1 martii 1771 wid Recrut:en.

101. Dergård GMR 1779
Johan Grönäng Nyl: 33 8 5 10 gift

101. Degergård GMR 1783
Johan Grönäng - 37 12 5 10 gift
undfått Högwählborne Herr öfwerstens och Riddaren Montgomeris Fullmakt att wara Corporal af d: 6 Junii 1782.

101. Degergård GMR 1787
Corporalen
Joh: Grönäng Nyl: 41 16 5 10 gift

101. Degergård GMR 1789
Corp:
Johan Grönäng Nyl: 43 18 5 10 gift
Karlen god

101. Degergård GMR 1790
Förra Karl Död d: 3 Aprill 1789
Corp:
Isak Grönlund Nyl: 32 14 5 10 gift
med hh: Regt: Chefens tillstånd Transporterad från N:o 87

101. Degergård BCMR 1805
Rustmästaren Isac Grönlund
död den 24 Maij 1804 och i dess ställe Transporterad från Wargeringen den 29de Junii 1804
Johan Färm Nyl: 29 3 5 9 Gift

45. Degergård GMR 1806 (2. Sqv.)
Johan Färm Nylänninge 30 4 5 9 gift

Tenala KB 1804-1809 pag. 157
Dragon Joh. Färm (överstruk.) Ferm f. 1776 Överlevde kriget (kom fr. Pojo 1805)
hu. Lisa Johansdr. f. 1783
barn: Maria Lisa och Eric Johan Ferm

Sammanfattning:
101. (45.) Degergård
Petter Beckman 21.10.1721-1745
(Carl Degerfors) okänd tid Verkar ej ha varit dragon
Anders Degerberg 1750-1763
vakant 1763-1.3.1771
Johan Grönäng 1.3.1771-3.4.1789 Död i fält
Isak Grönlund 15.2.1790-24.5.1804 Död
Johan Färm / Ferm 29.6.1804-17.9.1809 Överlevde finska kriget