DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Raseborgs kompani

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnnn Nnnnnnn".

NyTaDR RasC100 Kesuböle

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani, Tenala, Nyland

100. Käsuböhle GMR 1728
Christer Rönbladh Åbo lähn, Bierno Sn: 42 23 gift

100. Käsuböle GMR 1735
Christer Rönblad
ärhållit afsked wid Besichtingz munstringen. I stället present: d: 23 Januarii sidstl:
Anders Rönberg Tenala Sn: 22 ½ gift

100. BeMR 1743
Anders Grönäng Biärno Sn. Åbo län 22 2

100. Kasaböle GMR 1767
Anders Grönäng
död den 18 April 1762 i Pommern. är
Vacant

100. Kesüböhle GMR 1775
Dani: Käslund Nyl: 27 4 5 9 gift
approberad d: 7 martii 1771 wid Recrut:en

100. Käsuböle GMR 1779
Daniel Käslund Nyl: 31 8 5 9 gift

100. Käsuböle GMR 1783
Daniel Kieslund Nyl: 35 12 5 9 gift

100. Kässuböle GMR 1787
Johan Degert Nyl: 39 14 5 9 gift
Transporterad utur Reserve Bataillon den 27 Januarij 1787, nu den med döden afgångne Kaslunds ställe.

100. Kässuböle GMR 1789
Johan Degert Nyl: 41 16 5 9 gift
Karlen god

100. Kässuböle GMR 1790
Johan Degert - 42 17 5 9 gift

100. Kiäsuböle BCMR 1805
Johan Degert
afskedad wid General Munstringen d: 2 Julii 1800 och i dess ställe Transporterad från Wargeringen den 9 Februarii 1801
Johan Klindt Tawastlänninge 32 3 5 8 Gift

44. Kjäsuböle GMR 1806 (2. Sqv.)
Johan Klindt Tavastlänninge 33 4 5 8 gift
Sjuk på Landet.

Tenala KB 1804-1809 pag. 111
Jäg. Johan Klint f. 1773 ”Liflänninge” Överlevde kriget
hu. Gretha Henricsdr. f. 1773
barn: Samuel Klint, Anna Lena Klint och Eva Stina Klint

Sammanfattning:
100. (44.) Kesuböle
Christer Rönblad (1705)-26.8.1728
Anders Rönberg 23.1.1735-1741
Anders Grönäng 1741-18.4.1762 Död i fält i Pommern
vakant 18.4.1762-7.3.1771
Daniel Käslund 7.3.1771-13.11.1786 Död
Johan Degert 27.1.1787-2.7.1800
Johan Klindt 9.2.1801-17.9.1809 Överlevde finska kriget