DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Raseborgs kompani

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnnn Nnnnnnn".

NyTaDR RasC099 Västankärr

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani, Tenala, Nyland

99. Wästankiär GMR 1728
Vacant
I stället d: 21 october 1721 fån Gen: Major Benetz Regemente hijt gifwen
Sven Törnebohm Småland, Wernamo Sn: 51 29 -
Siukel: och Swag.

99. Wästankiärr GMR 1735
Hans Finnberg Nyland, Tenala Sn: 25 7 gift
Tillskaffad d: 18 Decemb: 1728.

99. BeMR 1743
Matts Friberg Thenala Sochen 32 2

99. Wästankärr GMR 1767
Mats Friberg
den 18 Maji 1758 utbytt emot
Petter Österman
Som wid Besicktnings Munstringen år 1763 förafskedades. nu
Vacant

99. Wästankiär GMR 1775
Eric Friberg Nyl: 28 8 5 9 gift
approberad wid Genneral Munst: 1767

99. Wästankierr GMR 1779
Eric Friberg Nyl: 32 12 5 9 gift

99. Wästankiärr GMR 1783
Eric Friberg Nyl: 36 16 5 9 gift

99. Wästankjär GMR 1787
Eric Friberg Nyl: 40 20 5 9 gift

99. Vestankiärr GMR 1789
Eric Friberg Nyl: 42 22 5 9 gift

99. Wästankiär GMR 1790
Eric Friberg Nyl: 43 23 5 9 gift

99. Wästankärr Lilla BCMR 1805
Eric Friberg
afskedad wid General Munstringen den 2 Julii 1800 och i dess ställe Transporterad från Wargeringen den 15 Januarii 1801
Johan Brus Nyl: 35 8 5 8 Gift

43. Västankärr Lilla GMR 1806 (2. Sqv.)
Johan Brus Nylänninge 36 9 5 8 gift

Tenala KB 1804-1809 pag. 288
Jägar Johan Brus f. 1770 Överlevde kriget
hu. Eva Wikberg f. 1776
barn: Gustava Juliana Brus, Johan Fredric Brus, Lovisa Bruce och Eva Stina Bruce

Sammanfattning:
99. (43.) Västankärr
Sven Törnebohm 21.10.1721-26.8.1728
Hans Finnberg 18.12.1728-1741?
Matts Friberg 1741-18.5.1758
Petter Österman 18.5.1758-19.1.1763
vakant 19.1.1763-4.4.1767
Eric Friberg 4.4.1767-2.7.1800
Johan Brus (Bruce) 15.1.1801-17.9.1809 Överlevde finska kriget


Platsbeskrivning
Platsen för dragontorpet i Västankärr Tenala Nyland. Historisk karta: Läs mera...