DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Raseborgs kompani

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnnn Nnnnnnn".

NyTaDR RasC098 Västankärr

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani, Tenala, Nyland

98. Wästankiär GMR 1728
Hindrich Westerman Nyland, Tenala Sochn 42 23 -
är bleserat utj wänstra Armen och främsta fingrar på höger handen.

98. Wästankiärr GMR 1735
Johan Malm
Som ifrån N:o 64 d: 18 Decemb: 1728 blifwit hijtflyttadt, ärhållit afsked wid Besichtningz munstringen, Nu
Vacant

98. Wästankärr GMR 1767
Johan Wästerlund Jämsiö, Tafwastlänning 60 31 gift

98. Wästankiär GMR 1775
Joh: Wästerlund Tafwastl: 68 39 5 7 gift
Karlen bivistat Finska Campagnen tjent wäl anmäles til dubbelt underhåll

98. Wästankierr GMR 1779
Nils Wästerlund Nyl: 23 4 5 8 gift
Antagen d: 4 aug: 1775. Approberad d: 19 martii 1776 wid Recruteringen.

98. Wästankiärr GMR 1783
Nils Wästerlund Nyl: 27 8 5 9 gift

98. Wästankjär GMR 1787
Nils Westerlund Nyl: 31 12 5 9 gift

98. Vestankiärr GMR 1789
Nils Westerlund Nyl: 43 14 5 9 gift
Karlen god
(åldern felaktig, samma karl som innan)

98. Wästankiär GMR 1790
Nils Westerlund Nyl: 34 15 5 9 gift

98. Wästankärr BCMR 1805
Nils Wästerlund Nyl: 48 29 5 9 Gift
Giordt Kriget i Finland

42. Västankärr GMR 1806 (2. Sqv.)
Nils Västerlund
död den 1 Dec: 1805 och i dess ställe insat och approberad vid Recrutering den 6 Februarii 1806
Matts Söderholm Nylänninge 27 - 5 8½ gift

Tenala KB 1804-1809 pag. 285
Drag. Matts Söderholm f. 10.4.1778 d. 2.1.1809 Torneå
”död på sjukhuset i Torneå under Kriget”
hu. Maria Stina Joh.dr. f. 1783
barn: Fredrica Lovisa och Eva Stina

Sammanfattning:
98. (42.) Västankärr
Hindrich Westerman (1705)-26.8.1728
Johan Malm 18.12.1728-28.8.1735
vakant 28.8.1735-1736
Johan Wästerlund 1736-7.6.1775
Nils Westerlund 4.8.1775-1.12.1805 Död
Matts Söderholm 6.2.1806-2.1.1809 Död i fält i Torneå


Platsbeskrivning
Platsen för dragontorpet i Västankärr Tenala Nyland. Historisk karta: Läs mera...