DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Raseborgs kompani

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnnn Nnnnnnn".

NyTaDR RasC097 Svenskby (Lill-)

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani, Tenala, Nyland

97. Swenskby GMR 1728
Vacant
Doch wjd Regementetz ankomb: i landet 1721 hafwer sig på detta N:o Angifwit af dhe 1713 i Landet qwar blefne
Hindrich Harnesk
men d: 23 Januari 1723 befunnen gamm: och odugel:, ty är han interims wijs förafskiedat, I stället d: 5 Septemb: 1726 Rusthåll: praesenterat
Anders Pahlman Nyland, Lojo Sochn 27 2 -

97. Swenskbÿ GMR 1735
Anders Pahlman Nyland, Lojo Sn: 34 9 gift

97. Svenskby GMR 1767
Anders Pahlman
förafskedad wid Besicktningz Munstringen år 1754. I stället wid recreuteringe den 22 Jan: 1754 antagen
Johan Norström
död den 20 febr: 1762 i Pommern. nu
Vacant

97. Svenskby GMR 1775
Carl Svenblad Nyl: 26 5 5 7 gift
approberad d: 11 Sept: 1770 wid Recruter:n

97. Svänskby GMR 1779
Carl Svenblad Nyl: 30 9 5 7 gift

97. Svenskby GMR 1783
Carl Svenblad Nyl: 34 13 5 7 gift

97. Svenskby GMR 1787
Carl Svenblad Nyl: 34 17 5 7 gift
(åldern fel men samma karl)

97. Svenskby GMR 1789
Carl Svenblad Nyl: 36 19 5 7 gift
Karlen sjuk

97. Svenskby GMR 1790
Carl Svenblad Nyl: 37 20 5 7 gift

97. Svänskby Lill BCMR 1805
Elias Slut Nyl: 39 16 5 7 Gift
Giordt Kriget i Finland

41. Svänskby Lill GMR 1806 (2. Sqv.)
Elias Slut Nylänninge 40 17 5 7 gift
Gjordt Kriget i Finnland

Tenala KB 1804-1809 pag. 266
Jäg. Elias Slut f. 12.3.1766 d. 7.1.1809 Torneå
”Död på siukhuset i Torneå under Kriget 1809”
hu. Hevvig Mattsdr. f. 1770
barn: Jacob Johan, Maria, Hedvig Christina, Carl Fredric och Elias

Sammanfattning:
97. (41.) Svenskby
Hindrich Harnesk 0.11.1721-23.1.1723
Anders Pahlman 5.9.1726-22.1.1754
Johan Norström 22.1.1754-20.2.1762 Död i fält i Pommern
vakant 20.2.1762-11.9.1770
Carl Svenblad 11.9.1770-1800
Elias Slut 1800-7.1.1809 Död i fält i Torneå


Platsbeskrivning
Platsen för dragontorpet (byggnad invid B3) i Svenskby Tenala Nyland. Historisk karta: Läs mera...