DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Raseborgs kompani

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnnn Nnnnnnn".

NyTaDR RasC096 Svenskby (Stor-)

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani, Tenala, Nyland

96. Swenskby GMR 1728
Vacant
I stället d: 21 octob: 1721 från Genral Major Benetz Regemente hijt gifwen
Boije Höök Småland, Se by Sochn 29 9 gift

96. Swenskbÿ GMR 1735
Börie Höök Småland, Säby Sn: 36 16 gift

96. Svenskby GMR 1767
Jöran Lillia
Karlen har fehl på Syn och Hörsel alt stilla siukl: får afsked.
Eric Svenskberg
antagen den 16 Febr: 1749. Död d: 28 Junii 1762 i Pommern. är
Vacant

96. Svenskby GMR 1775
Joh: Svensk Nyl: 37 7 5 8 gift
approberad d: 18 Martii 1768 wid Recrut: i H:fors

96. Svenskby GMR 1779
Johan Svensk Nyl: 41 11 5 8 gift
Karlen odugelig får afsked

96. Svenskby GMR 1783
Samuel Svanbeck Nyl: 31 6 5 8 gift
Transporterad ur Reseve Battaillon d: 9 aug: 1779

96. Svenskby GMR 1787
Samuel Svanbek Nyl: 35 10 5 8 gift

96. Svenskby GMR 1789
Samuel Svanbeck Nyl: 37 12 5 8 gift
Karlen Commenderad

96. Svänskbÿ GMR 1790
Förra karlen Dödt ??an 1789
Eric Svensk Nyl: 32 9 5 7 gift
Transporterad från Res:e Battallion d: 26 Martii 1789

96. Svänskby Stor BCMR 1805
Eric Svänsk
död d: 26 Martii 1803 och i dess ställe Transporterad från wargeringen den 9 aprill 1803
Hindrich Häger Nyl: 23 2 5 7 Gift

40. Svänskby Stor GMR 1806 (2. Sqv.)
Hendric Häger Nylänninge 24 4 5 7 gift

Tenala KB 1804-1809 pag. 261
Dragon Henric Häger f. 1772 Verkar ha överlevt kriget
”vistas i Bjerno”
hu. Anna Persdr. f. 1771
barn: Gustafva, Henric, Agatha, Lovisa, Anna och Carl

Sammanfattning:
96. (40.) Svenskby
Börje Höök 21.10.1721-22.7.1742 drunknat
Jöran Jacobsson Lillia 3.10.1743-före 1749
Eric Svenskberg 16.2.1749-28.6.1762 Död i fält i Pommern
Johan Svensk 18.3.1768-26.6.1779
Samuel Svanbeck 9.8.1779-1789 Död i fält
Eric Svensk 26.3.1789-26.3.1803 Död
Henric Häger 9.4.1803-17.9.1809 Överlevde finska kriget


Platsbeskrivning
Platsen för dragontorpet (byggnad till höger om N:o 1) i Svenskby Tenala Nyland. Historisk karta: Läs mera...