DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Raseborgs kompani

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnnn Nnnnnnn".

NyTaDR RasC095 Gästerby

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani, Bjärnå, Åboland

95. Giesterby GMR 1728
Isac Godendahl Åbo lähn, Bierno Sochn 38 20 gift

95. Giesterbÿ GMR 1735
Isac Godendahl Åbo Län, Bierno Sn: 45 27 gift

95. Österby GMR 1767 (felskrivning av rusthållets namn)
Isac Godendal
Karlen gammal, Siuklig, förfröst fötterne på Norska fiällen, får afsked med Underhåll.
Olof Gesterberg Kisko, Åboläning 37½ 18½ gift
wid Besicktningz Munstringen den 1 Dec: 1748 antagen.

95. Giesterby GMR 1775
Olof Gästerberg Å: len 46 26 5 7 gift
95. Giesterby GMR 1779
Olof Giesterberg Åbo Länninge 50 30 5 7 gift
Karlen gammal får afsked bewistad senaste Pommerska Kriget, så som anmält till underhåll.

95. Gästerby GMR 1783
Jacob Giäster Nyl: 26 6 5 8½ gift
Transporterad ifrån Reserwe Batalion d: 9 aug: 1779.

95. Gästerby GMR 1787
Jacob Gäster Nyl: 30 10 5 8½ gift

95. Giästerby GMR 1789
Jacob Giäster Nyl: 32 12 5 8½ gift
Duger ej

95. Giästerby GMR 1790
Jacob Gäster Nyl: 33 13 5 8½ gift

95. Gästerby BCMR 1805
Jacob Gäster Nyl: 48 31 5 8½ Gift
Giordt Kriget i Finland

39. Gästerby GMR 1806 (2. Sqv.)
Jacob Gäster Nylänninge 49 32 5 8½ gift
Gjordt Kriget i Finnland
Karlen gammal; får afsked med anmälan till underhåll. Intet quittence å Krigsmanshus afgiften upteddes.

Bjärnå KB 1803-1809 pag. 290
afsk. (dragonen) Jacob Gester f. 1756
hu. Caisa Johansdr. f. 1760
barn: Isac och Lovisa
Det tycks inte finnas någon efterträdare till Gäster som har deltagit i kriget.
Två reserver finns i Gästerby: Zacharias Cajander och Fredric Henricson Elefant men ingendera tycks varit med i hela kriget.

Sammanfattning:
95. (39.) Gästerby
Isac Godendahl (1708)-28.8.1735
vakant 28.8.1735-1.12.1748
Olof Gästerberg 1.12.1748-26.6.1779
Jacob Gäster 9.8.1779-26.6.1806
vakant 26.6.1806-17.9.1809