DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Raseborgs kompani

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnnn Nnnnnnn".

NyTaDR RasC094 Koskis

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani, Bjärnå (Tenala), Åboland / Nyland

94. Kåskis GMR 1728
Vacant
I stället d: 6 Maij 1722 uhr fångenskap hemkomne
Michel Forsteen Kumla Sochn 44 20 gift

94. Kåskis GMR 1735
Michell Fårsten
ärhållit afsked wed Besichtningz munstringen. I stället d: 29 Novemb: 1734 present:
Anders Åberg Åbo Län, Bierno Sn: 27 ¾ gift

94. Kåskis GMR 1767
Anders Åberg
förafskedad wid Besicktnings Munstringen 1763. nu
Vacant

94. Koskis GMR 1775
Joh: Kåsk Nyl: 33 8 5 7 gift
antagen och approberad wid Genneral Munst: 1767.
Johan Andersson Kåsk

94. Kåskis GMR 1779
Johan Kåsk Nyl: 37 12 5 7 gift

94. Kåskis GMR 1783
Johan Kåsk - 41 16 5 7 gift

94. Kåskis GMR 1787
Johan Kåsk Nyl: 45 20 5 7 gift

94. Kåskis GMR 1789
Johan Kåsk Nyl: 47 22 5 7 gift

94. Kåskis GMR 1790
Johan Kåsk Nyl: 48 23 5 7 gift

94. Kåskis BCMR 1805
Gabriel Kask
afskedad wid General Munstringen d: 2 Julii 1800 och i deß ställe Transporterad från wargeringen den 20 aug: 1800
Anders Muhr Nylänninge 34 9 5 7½ Gift
Felaktig i Wänstra hand, får derföre såsom oförmögen at tjena afsked.
(Namnet Gabriel Kask är möjligen felskrivning. Johan Kåsk är på plats vid denna tidpunkt i KB medan ingen Gabriel finns.)

38. Kåskis GMR 1806 (2. Sqv.)
Elias Flod Åbolänninge 25 6 5 8 ogift

Koskis bruk KB 1808-1813 pag. 76
Dragon Elias Flod f. 13.8. 1781 d. ? ”Sverige, säges vara död”
hu. Maja Greta Ersdr. f. 1777
barn: Maria Christina, Elias och Johan

Sammanfattning:
94. (38.) Koskis
vakant 21.10.1721-6.5.1722
Michel Forsteen 6.5.1722-29.11.1734?
Anders Åberg 29.11.1734-19.1.1763
vakant 19.1.1763-4.4.1767
Johan Andersson Kåsk 4.4.1767-2.7.1800
Anders Muhr 20.8.1800-6.6.1805
Elias Flod 6.6.1805-1808/1809 Död i fält