DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Raseborgs kompani

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnnn Nnnnnnn".

NyTaDR RasC072 Tallnäs

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani, Karislojo, Nyland

72. Tallnäs GMR 1728
Vacant
I stället d: 21 octob: 1721 från Gen: Major Benetz Regemente hijt gifne
Lars Dune (Småland)
förafskiedat interims wijs d: 21 Januari 1723. I stället samma Dato Rusthållaren präsenterat
Petter Tallquist Nyland, Karis Lojo Sochn 29 - -

72. Tallnäs GMR 1735
Petter Tallquist Nyland, Karislojo Sn: 36 12 gift

72. MR 1743
Peter Tallquist Karis Lojo Sn. 44 20

72. Talnäs BeMR 1763
Jacob Talqvist Caris Lojo 43 21 gift
Karlen liten, swag och oanseenlig samt får afskied.

72. Tallnäs GMR 1767
Joachim Tallquist
förafskedat wid besicktnings Munstringen år 1763. I stället d: 12 October 1764 interims antagen och approberad
Johan Tallgren Carislojo, Nylänning 28½ 3 gift

72. Tallnäs GMR 1775
Joh: Tallgren Nyl: 36 11 5 7 gift

72. Tallnäs GMR 1779
Johan Tallgren Nyl: 40 15 5 7 gift
Karlen har bråk får afsked

72. Tallnäs GMR 1783
Eric Tallgren Nyl: 21 6 5 8½ gift
Transporterad ur Reserwe Battallion d: 22 aug: 1779.

72. Tallnäs GMR 1787
Eric Tallgren Nyl: 25 10 5 8½ gift

72. Tallnäs GMR 1789
Eric Tallgrén Nyl: 27 12 5 9 gift

72. Tallnäs GMR 1790
Eric Tallgren Nyl: 28 13 5 9 gift

72. Tallnäs BCMR 1805
Eric Tallgren Nyl: 52 31 5 9 gift
Giordt Kriget i Finland

61. Tallnäs GMR 1806 (3. Sqv.)
Eric Tallgren Nylänninge 53 32 5 9 gift
Gjordt Kriget i Finnland

Karislojo KB 1803-1811, pag. 56
Jäg. Eric Tallgren f. 1751 Överlevde kriget
hu. Stina Johansdr. f. 1747
Trots att Tallgrens ålders- och tjänsteår ändras efter 1790, är det frågan om samme man enligt kyrkoboken.

Sammanfattning:
72. (61.) Tallnäs
Lars Dune 21.10.1721-21.1.1723
Petter Tallquist 21.1.1723-1742
Jacob/Joachim Tallquist 1742-19.1.1763
Johan Tallgren 12.10.1764-26.6.1779
Eric Tallgren 22.8.1779-17.9.1809 Överlevde kriget


Platsbeskrivning
Platsen för dragontorpet i Tallnäs Karislojo Nyland. Historisk karta: Läs mera...