DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Raseborgs kompani

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnnn Nnnnnnn".

NyTaDR RasC068 Långvik

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani, Karislojo, Nyland

68. Långwijk GMR 1728
Vacant
I stället d: 21 octob: 1721 från Gen: Major Benetz Regemente hijtgifne
Jacob Dahlgreen (Västergötland, Lerdala)
Som permitterades till Swerige och Wästergiöteland d: 8 october 1723: och Sedermehra undfått sitt afskied, I stället d: 5 Sept: 1726 Rusthållaren tillsatt
Johan Långgreen Åbo lähn, Kijsko Sochn 25 - -

68. Långwjk GMR 1735
Johan Långgren Åbo Län, Kisko Sn: 32 9 gift

68. Långvik BMR 1763
Nils Wickström Nyl: 44 24 gift
Karlen har under Fälttåget i Pommern blifvit af en häst trampad öfver ryggen och således odugelig at tiäna: får derföre nu afskied och anmäles til underhåll.

68. Långwijk GMR 1767
Niels Wijkström
förafskedad wid Besicktningz Munstringen 1763. i stället d: 4 Aprill 1767 interims antagit
Johan Långstedt Carislojo, Nyl: 23½ ½ gift

68. Långvik Koksa GMR 1775
Joh: Långstedt Nyl: 31 8 5 8 gift
Approberad 1767 wid Genner: Munst:

68. Långvik GMR 1779
Johan Långstedt Nyl: 35 12 5 8 gift

68. Långvik Kåksa GMR 1783
Johan Långstedt Nyl: 39 16 5 8 gift

68. Långvik GMR 1787
Johan Långstedt Nyl: 43 20 5 8 gift

68. Långvik GMR 1789
Anders Långberg Nyl: 32 15 5 9 gift
Transporterad från Reserve Battaillon d: 15 Janu: 1789 i den döda Dragons ställe.

68. Långvik Kåxa GMR 1790
Anders Långberg Nyl: 33 16 5 9 gift

68. Långwik Kåuxa BCMR 1805
Anders Långberg Nyl: 48 31 5 9 gift
Giort Kriget i Finland.

66. Långvik Kouxa GMR 1806 (3. Sqv.)
Anders Långberg Nylänninge 49 32 5 9 gift
Gjordt Kriget i Finnland
Karlen gammal får afsked och såsom han tjent med mycket beröm anmäles till något af de bättre underhållen

Karislojo KB 1803-1811, pag. 51
Dragon Abram Kuhla f. 15.12.1785 d. 1809 i kriget (finns inte i dödboken)
hu. Eva Stina Andersdr. f. 1785

Sammanfattning:
68. (66.) Långvik
Jacob Dahlgreen 21.10.1721-8.10.1723
Johan Långgren 5.9.1726-ca. 1737
Niels Wikström ca. 1739-19.1.1763
Johan Långstedt 4.4.1767-1788 Död i fält
Anders Långberg 15.1.1789-26.6.1806
Abram Kuhla 1806-1809 Död i fält