DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Raseborgs kompani

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnnn Nnnnnnn".

NyTaDR RasC067 Långvik

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani, Karislojo, Nyland

67. Långwijk GMR 1728
Vacant
I stället d: 21 octob: 1721 från General Major Benetz Regem: hijtgifwen
Michell Stake Pommeren, Meda Sochn 38
Men som han hållit sig från Rusthållet sedan 1725: Ty hafwer Rusthåll:n i deß ställe d: 30 aug: 1727 präsenterat
Jören Giedda Nyland, Kijsko Sochn 20 - -

67. Långwjk GMR 1735
Jöran Giedda Nyland, Karislojo Sn: 27 8 gift

67. Långwijk GMR 1767
Jöran Fagerlund
förafskedad wid Besicktnings Munstringen år 1762. samma dag i stället antagen
Johan Forsström Nylänninge 26½ 5½ gift

67. Långviks Skieppars GMR 1775
Joh: Fårsström Nyl: 34 13 6 - gift

67. Långvik GMR 1779
Johan Forsström Nyl: 38 16 6 - gift

67. Långvik Skeppars GMR 1783
Johan Forström Nyl: 42 21 6 - gift

67. Långvik GMR 1787
Johan Forström Nyl: 46 25 6 - gift

67. Längvik GMR 1789
Johan Forström Nyl: 48 26 6 - gift

67. Långvik Skieppars GMR 1790
Johan Forström Nyl: 49 27 6 - gift

67. Långwik Towia BCMR 1805
Abraham Lom Nyl: 34 11 5 9 gift

65. Långvik Tavia GMR 1806 (3. Sqv.)
Abraham Lomm Nylänninge 35 12 5 9 gift

Karislojo KB 1803-1811, pag. 51
Jäg. Abram Lom f. 25.1.1771 Överlevde kriget
hu. Maja Stina Abramsdr. f.1767
barn: Abram, Johan och Gustaf

Sammanfattning:
67. (65.) Långvik
Michell Stake 21.10.1721-1725 Hållit sig borta (försvunnit)
Jöran Giedda / Fagerlund 30.8.1727-15.3.1762 Bytte namn ca. 1755
Johan Forsström 15.3.1762-ca.1794
Abraham Lomm 1794-17.9.1809 Överlevde kriget