DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Raseborgs kompani

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnnn Nnnnnnn".

NyTaDR RasC065 Böle

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Raseborgs kompani, Karislojo, Nyland

65. Böhle GMR 1728
Vacant
I stället d: 21 octobr: 1721 från Gen: Major Benetz Regemente hijtgifne
Måns Hagman
som interims wijs förafskiedet d: 8 Januari 1723. I stället samma Dato Rusthållaren präsenterat
Johan Brunkeberg Nyland, Karis Lojo Sochn 33 5 gift

65. Böhle GMR 1735
Johan Brunkeberg
ärhållit afsked wid Besichtningz munstringen. I stället d: 26 Nov: 1734 present:
Johan Ståckman Nyland, Lojo Sn: 26 1 gift

65. Böle GMR 1767
Johan Ståckman
Karlen oduglig och Siuklig afskiedes.
Jacob Bergström Lojo, Nylänning 38½ 18½ gift
Den 18 Febr: 1748 wid recreuteringn antagen.

65. Böhle GMR 1775
Jac: Bergström Nyl: 46 26 5 10 gift

65. Böhle GMR 1779
Jacob Bergström Nyl: 50 30 5 10 gift

65. Böhle GMR 1783
Jacob Bergström Nyl: 54 34 5 10 gift

65. Böhle GMR 1787
Jacob Bergström Nyl: 58 38 5 10 gift
gammal och wäl tjent men nu oförmögen får afsked til styrkes underhåll (15.6.1787)

65. Böhle GMR 1789
Petter Ek Nyl: 30 2 5 10 gift
Transporterad från Reserve Battaillon d: 15 Sept: 1787

65. Böle GMR 1790
Petter Ek Nyl: 31 3 5 10 gift

65. Böhle BCMR 1805
Petter Ek Nyl: 51 18 5 10 gift
Giort Kriget i Finland.

64. Böhle GMR 1806 (3. Sqv.)
Petter Ek Nylänninge 52 19 5 10 gift
Gjordt Kriget i Finnland

Karislojo KB 1803-1811, pag. 81
Jäg. Petter Ek f. 1754 d. 1809 i kriget (finns inte i dödboken)
hu. Maria Ersdotter f. 1754
barn: Gabriel, Henric, Stina och Nils

Sammanfattning:
65. (64.) Böle
Måns Hagman 21.10.1721-8.1.1723
Johan Brunkeberg 8.1.1723-26.11.1734
Johan Ståckman 26.11.1734-5.9.1747
Jacob Bergström 18.2.1748-15.6.1787
Petter Ek 15.9.1787-1809 Död i fält