DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC121 Sarvvik

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Kyrkslätt, Nyland

121. Sarwjk GMR 1728
Johan Saxensteen Nyland, Kyrckslätt Sochn 36 11 -

121. Sarwjk GMR 1735
Johan Saxensten
ärhållit afsked d: 12 Junii 1733: I stället då tillskaffat
Anders Kindberg Wästergötland, Sextria Sn: 29 2 gift
(Sockennamnet syftar till Sexdrega socken i Kinds härad)

121. MR 1743
Hinric Granberg 24 2¼

121. Sarfwjk BMR 1749 & 1750
Hinrich Granberg Kyrckslätt Sochn 30 8 gift

121. Sarfvik GMR 1767
Hinric Granberg
kallad sedermera Granbeck utbytt den 11 Februarii 1760 emot
Anders Westerdahl Nyland 29 7 gift

121. Sarvik GMR 1775
Anders Wästerdal Nyland 37 15 5 7 gift

121. Sarvik GMR 1779
Anders Westerdahl Nylänninge 41 19 5 7½ gift

121. Sarvik GMR 1783
Anders Westerdahl Nyl: 45 23 5 7½ gift

121. Sarvik GMR 1787
Anders Westerdal Nyl: 49 27 5 7 gift

121. Sarvik GMR 1789
Anders Wästerdahl Nyl: 51 29 5 7 gift

121. Sarvik GMR 1790
And: Vesterdahl Nyl: 52 30 5 7 gift

121. Sarfvijk GMR 1800
Gustaf Sarf Nyl: 32 11½ 5 8 gift

121. Sarfvik BCMR 1805
Gustaf Sarf Nyl: 37 17 5 8 gift

47. Sarfvik GMR 1806 (4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron)
Hindric Stör - 29 8 5 11 gift
Transporterad från varj: den 2 April 1806 i Sarfs ställe som enligt Chefens Res: af den 29 sidstlidne Martii ärhållit interims afsked.

47. Sarfvik AMR 1809 (4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron)
Henric Stoor
efterblefven sjuk i Hermä den 15 Augustij 1808

Sammanfattning
121. Sarvvik (N:o 47. 4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron från 1806)
Johan Saxensteen 1717-12.6.1733
Anders Kindberg 12.6.1733-ca.1741?
Hinric Granberg / Granbeck 1741-11.2.1760
Anders Westerdahl 11.2.1760-3.7.1790 Fången
Gustaf Sarf efter 1790??-29.3.1806
Hindric Stör / Stoor 2.4.1806-15.8.1808 Sjuk i Härmä, ”död i kriget efter ryktet”. Död i fält