DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC120 Gumbacka

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Kyrkslätt, Nyland

120. Gumbacka GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munstring warit vacant, men d: 18 Octob: 1721 ifrån Uplands 5 Menningz Regemente hijtgifven
Petter Igellberg Westergiötland, Skiöfde Sochn 40 11 -
(Skövde socken, Kåkinds härad, Västergötland)

120. Gumbacka GMR 1735
Petter Igelberg
ärhållit afsked wid Besichtningz Mönstringen, I ställetdå tillskaffat
Johan Gundman Bårgå Stad 26 1 gift

120. MR 1743
Johan Gundman 34 9

120. Gumbacka BMR 1749 & 1750
Johan Gundman Borgo Stad 40 15 gift

120. Gumbacka RR 1753
Johan Ersson
född i Esbo Sokn, 23 år gl: gift, Kan intet Handtwärck, antages ad interims d: 3 Januarii 1753

120. Gumbacka GMR 1767
Johan Gundman
dödt d: 12 augustii 1752, i stället antagen den 6 Januarii 1753
Johan Gumberg (Esbo)
afgåt med döden den 24 Septembr: 1761, den 15 Martii 1762 i stället insatt
Abraham Gumbeck
fådt afskied den 17 Januarii 1763, nu
vacant

120. Gumbacka GMR 1775
Vacant
1770 d: 11 Septembr: wid Recruterings Mötet Aprobert
Hinric Gumberg Estland 30 4½ 5 10 gift

120. Gumbacka GMR 1779
Henric Gumberg Estlänninge 34 6½ 5 10 gift

120. Gumbacka GMR 1783
Henric Gumberg Estlän: 38 10 5 10 gift

120. Gumbacka GMR 1787
Hinrich Gumberg Nyl: (sic!) 42 14 5 10 gift

120. Gumbacka GMR 1789
Hindrick Gumberg Estl: 44 16 5 10 gift

120. Gumbacka GMR 1790
Hind: Gumberg Estl: 45 17 5 10 gift

120. Gumbacka GMR 1800
Hin: Gumberg
erhållit afsked den 27 Junii 1795 och den 12 febr: 1796 införd approb: Reserven
Abraham Gums Nyl: 27 5 5 7 ogift

120. Gumbacka BCMR 1805
Abraham Gums Nylänning 32 10 5 7 gift

49. Gumbacka GMR 1806 (4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron)
Abraham Gums Nylänning 33 11 5 7 gift

49. Gumbacka AMR 1809 (4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron)
Abram Gums Nylänning 36 14 5 7 gift
begär afsked

Sammanfattning
120. Gumbacka (N:o 49. 4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron från 1806)
vakant 17??-18.10.1721
Petter Igellberg 18.10.1721-1734
Johan Gundman 1734-12.8.1752 Död
Johan Ersson Gumberg 6.1.1753-24.9.1761 Död
Abraham Gumbeck 15.3.1762-17.1.1763
vakant 17.1.1763-11.9.1770
Hinric Gumberg 11.9.1770-27.6.1795 Underhåll
Gabriel (Abraham) Gums 12.2.1796-24.10.1809 Överlevde kriget och återkom till torpet där han med familj bodde som inhysingar ännu 1812. Hette enligt KB Gabriel Gumse av vilket förnamnet torde vara rätt i KB.