DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC111 Hila

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Kyrkslätt, Nyland

111. Hijhla GMR 1728
Wed sidsta Gen: Munstring warit vacant, men d: 18 Octob: 1721 ifrån Uplands 5 Menningz Regemente hijtgifven
Anders Arnell
som sedermera d: 23 Aug: 1726 erhållit interims afskied, I hwars ställe Rusthållaren samma dag anskaffat
Ernest Hillberg Nyland, Kyrckslätt Sochn 29 2 -

111. Hila GMR 1735
Ernest Hillberg Nyland, Kyrckslet Sn: 36 9 gift

111. MR 1743
Ernest Hillberg 44 17

111. Hila BMR 1749 & 1750
Nils Hillberg Kyrckslätt Sochn 23 2 gift

111. Hila GMR 1767
Ernst Hillberg
1748 den 18 Februarii utsatt till afskied, samma dag i stället antagen
Nils Hillberg Nyland 40 19 gift

111. Hila GMR 1775
Nils Hillberg Nyland 48 27 5 9 gift

111. Hila GMR 1779
Nils Hillberg Nylänninge 52 31 5 9 gift

111. Hila GMR 1783
Nills Hillberg Nyl: 56 35 5 9 gift

111. Hila GMR 1787
Nills Hillberg Nyl: 60 39 5 9 gift

111. Hila GMR 1789
Nils Hillberg Nyl: 62 41 5 9 gift
Karlen Tjent med beröm i Pommerska och Finska Campagnerne, får afsked, anmäles til Underhåll

111. Hela GMR 1790
Från Reserve Transport.
Anders Hiller
död d.12 Marti och åter d.12 Maij från Varg: Bataillon Transporterad
Joh: Sedig Nyl: 24 5 5 7 ogift

111. Hila GMR 1795
Sedig svag, siuklig, får afskied

111. Hila GMR 1800
I Vacancen efter Sedig är den 1 febr: 1796 insatt approb. Reserven Hiller som d.24 Aprill 1798 afgådt genom byte emot
Trumslagaren
Johan Skön - 18 2 - - ogift

111. Hila BCMR 1805
Trumslagaren
Johan Sjön
fått afsked d.2 Oct: 1804 och i stället d.30 Januarii 1805 från Vargeringen Transport: aprob. Reserven
Henric Qvick Nylänning 27 2 5 7½ gift

61. Hila GMR 1806 (4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron)
Hindric Qvick Nylänning 28 3 5 7½ gift

61. Hila AMR 1809 (4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron)
Henrik Qvick
fången d:13 Sept: 1808

Sammanfattning
111. Hila (N:o 61. 4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron från 1806)
vakant 17??-18.10.1721
Anders Arnell 18.10.1721-23.8.1726
Ernest Hillberg 23.8.1726-18.2.1748
Nils Hillberg 18.2.1748-3.2.1789
Anders Hiller 4.2.1789-12.3.1789 Död i fält?
Johan Sedig 12.5.1789-27.6.1795
?? Hiller 1.2.1796-24.4.1798
Johan Skön 24.4.1798-2.10.1804
Henric Qvick 30.1.1805-13.9.1808 Fången. Överlevde kriget och bodde kvar med familj ännu 1812.


Platsbeskrivning
Platsen för dragontorpet på Hila i Kyrkslätt Nyland. Historisk karta med dragontorpet: Läs mera...