DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC109 Kärrans (Estby)

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Kyrkslätt, Nyland

109. Kierrans GMR 1728
Hans Kappellgreen
Död d: 18 Junij 1722. I stället d: 15 Septemb: på fölljande för detta prophossen
Michell Loufskie
som sedermera d: 19 Janu: 1723 erhållit afskied, i stället samma dag ifrån N:o 114
Gustaf Hiort
som åter igen d: 5 Septemb: 1726 blef Transport: till N:o 8, I stället samma dag ifrån N:o 106 hijtflytt:
Jonas Nyberg Westergiötland, Uddeby Sn: 41 22 -
I Hellsingborgske actionen sönder slagen i hufwudet, i axelen Sönder Kråßat, huggit sig sielf i högra foten, får afskied. I stället måste en annan innan 3 Månader anskaffas.

109. Kiärrans GMR 1735
Jonas Nyberg Wästergiöthland, Uddeby Sn: 48 28 gift
Som fuller ärhållit afsked wid sidsta Gen: Mönstringen; Men sedermera begifwit sig åter i Tiensten d: 4 Junii 1730:

109. MR 1743
vacant
sedan Augustii 1742. Rusth: upwist Tråßdrängen af sitt egit Tältlag Jacob Granbohm 18 år gl: Född I Nylands lähn och Kyrckslätt Sochn – ogift
approberes

109. Kärrans BMR 1749 & 1750
Jacob Granbom Kyrckslätt 24 6 gift

109. Kiärrans GMR 1767
Jacob Granbom Nyland 42 24 gift

109. Kärrans GMR 1775
Jacob Granbom Nyland 50 32 5 9½ gift

109. Kärrans GMR 1779
Jacob Granbom Nylänninge 54 36 5 9 gift
Karlen gammal och får afskied med anmälan til underhåll såsom bivistat Finska och Pommerska Campagnerne.

109. Kiarrans GMR 1783
Karlen fåt afsked vid Gen: Munst: d: 26 Junii 1779, i stället samma år d: 27 Aug: insatt Reserven
Anders Holm Nyl: 26 4 5 9 gift

109. Estby GMR 1787
1785 den 5 Februarii undfått afsked, och samma dag i stället insatt Reserven
Erich Stenström Nyl: 30 2 5 8 gift

109. Estby GMR 1789
Eric Stenström Nyl: 32 4 5 8 gift

109. Estby GMR 1790
Eric Stenström Nyl: 33 5 5 8 gift

109. Estby Kärras GMR 1800
Eric Stenström Nyl: 45 21 5 9 gift

109. Estby Kärras BCMR 1805
Eric Stenström Nyl: 50 26 5 9 gift

66. Estby GMR 1806 (4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron)
Eric Stenström Nylänninge 51 27 5 9 gift

66. Estby AMR 1809 (4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron)
Eric Stenström Nylänning 54 30 5 9 gift
begär afsked med underhåll

Sammanfattning
109. Kärrans / Estby Kärras (N:o 66. 4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron från 1806)
Hans Kappellgreen 17??-18.6.1722 Död
Michell Loufskie 15.9.1722-19.1.1723
Gustaf Hiort 19.1.1723-5.9.1726 Till N:o 8
Jonas Nyberg 5.9.1726-26.8.1728 och 4.6.1730-0.8.1742
vakant 0.8.1742-3.10.1743
Jacob Granbom 3.10.1743-26.6.1779
Anders Holm 27.8.1779-5.2.1785
Eric Stenström 5.2.1785-24.10.1809 Överlevde kriget. Ej återkommen. Har markering + för död.