DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente

Livkompaniet

 

 

Förkortningar och kort historik

På kommande

"Text" listar rotarna för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn Nnnnn". 

NyTaDR LivC107 Estby, Nikus

Nylands och Tavastehus läns dragonregemente, Livkompaniet, Kyrkslätt, Nyland

107. Estby GMR 1728
Petter Sneckendahl
fått afsked wed sidsta Gen: Munstring på Rådmans öön, men d: 18 Octob: 1721 ifrån Uplands 5 Menningz Regemente hijt gif:
Hindrich Rasmus Lüneborg Stad 27 7 -
(Lüneburg)

107. Estby GMR 1735
Hindrich Rasmus Lüneborg 34 14 gift

107. MR 1743
Hinric Rasmus 42 22

107. Estby BMR 1749 & 1750
Hinrick Rassmuss I Lyneborg 48 28 gift

107. Estby GMR 1767
Hinric Rassmus
undfådt afskied den 15 Martii 1762, i stället antagen samma dag
Eric Estberg Österbottn 28 5 gift

107. Estby GMR 1775
Eric Estberg Österbottn 36 13 5 11 gift

107. Estby GMR 1779
Wacant
1777 d: 26 September, 1778 d: 3 September interims antagen Reserven
Gustaf Mellsten Nylänninge 24 ⅗ 5 8 gift

107. Estby GMR 1783
Gustaf Mallsten Nyl: 28 5 5 8 gift

107. Estby GMR 1787
Gustaf Mellsten Nyl: 32 9 5 8 gift

107. Estby GMR 1789
Gustaf Mällsten Nyl: 34 11 5 8 gift

107. Estby GMR 1790
Gust: Mellsten Nyl: 35 12 5 8 gift
Karlen begiär för hemmans bruk afskied. Bevilljas när presteras Munster gild Karl i stellet.

107. Estby Nikus GMR 1800
Mats Lind Estlänninge 36 10 5 8 gift

107. Estby Nickus BCMR 1805
Matts Lind Estlänning 41 15 5 8 gift

64. Estby GMR 1806 (4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron)
Matts Lind Estlänning 42 16 5 8 gift
bevistat sista Kriget

64. Estby AMR 1809 (4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron)
Matts Lind Estlenning 45 19 5 8 gift
begär afsked

Sammanfattning
107. Estby (N:o 64. 4. Sqvadron / Wichtis Sqvadron från 1806)
Nikus rusthåll
Petter Sneckendahl 17??-18.10.1721
Hindrich Rasmus 18.10.1721-15.3.1762
Eric Estberg 15.3.1762-26.9.1777
vakant 26.9.1777-3.9.1778
Gustaf Mellsten 3.9.1778-1790
Matts Lind ca.1790-24.10.1809 Överlevde kriget och återkom men flyttade ut 1810, troligen till Sjundeå.