DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Livkompaniet 

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Livkompaniet kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Xxxxx Xx".

 
Töm

"Text" listar rotarna i Nylands infanteriregemente, Livkompaniet kompani.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Xxxxxx" eller soldater så som "Nnnn_Nnnnnn". Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd.