DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC110 Finby

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Tenala, Nyland
Matts Finberg, Daniel Bergqvist, Christian Holmberg, Henric Galle

110. Finbÿ GMR 1726
Mattz Josephsson Finberg Österbottn 25 10 ogift
till Finland.

110. Finbÿ GMR 1735
Mattz Finberg Österbotn 34 19 gift

110. Finby MR 1747
Matts Josephss:n Finberg Österbotn 46 31 gift

110. GMR 1761
Daniel Bergquist 33 14

110. Finby GMR 1767
Matts Finberg
död den 25 November 1747. d: 12 Septembr: 1748 insatt
Daniel Bergqvist Nyl: 38 19 gift
warit 5 år i pommern, 1⅓ år fången. Ransonerat sig sielf.
Karlen har fehl af??? och eljest liten och oansenlig, får afsked

110. Finby GMR 1778
Christian Holmberg Åbol: 39 10 5 11 gift

110. Finby GMR 1782
Christian Holmberg Åbol: 43 14 5 11 gift

110. Finnby GMR 1785
Christian Holmberg Åbol: 46 17 5 11 gift
Commenderad. Pres: på Sveaborg
(Död 14.3.1787)

110. Finby GMR 1795
Vacant
vid 1790 års General Munstring, hvarefter hit flyttades ifrån N:o 108 den 20 Februarij 1790 Clarinette Blåsaren
Henric Galle Nylän: 30 13½ 5 7 gift
Siuk i Landet enligt Atest

110. Finby GMR 1800
Henric Galle Nyl: 35 18 5 7 Gift
Clarinette Blåsare
Spel i Nummer

110. Finnby GMR 1804
Henric Gall Nyl: 38 21 5 7 Gift
Clarinett Blåsare

Tenala KB 1804-1809 pag. 44
Clarin. Blås: Henr. Galle f. 1765 Överlevde kriget
hu. Lena Hansdr. f. 1767
barn: Johan, Fredrica och Carl Fredric (död 1808)

Sammanfattning
110. Finby
Mattz Josephsson Finberg 1721-25.11.1747 Död
Daniel Bergqvist 12.9.1748-10.10.1767
Christian Holmberg 1768-14.3.1787 Död
vakant 14.3.1787-20.2.1790
Henric Galle 20.2.1790-17.9.1809 Överlevde kriget


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Finby Tenala Nyland. Historisk karta: Läs mera...