DATABAS för projektet   SOLDATTORP

 

Nylands infanteriregemente

Karis kompani

 

 

"Text" listar rotarna för Nylands infanteriregemente, Karis kompani.

Klicka sedan på den av rotarna under rubriken "Titel" för vilken du har intresse av att få fram mera detaljerad information.

I fältet "Sök!" kan sökord inskrivas, t.ex. för att hitta rotar så som "Linkulla" eller soldater så som "Jacob Ax". 

NyIR KarC108 Hölklöt

Nylands infanteriregemente, Karis kompani, Tenala, Nyland
Jacob Roms, Eric Taxell, Torsten Jägerhorn, Johan Gustaf Munck, Johan Bong, Petter Strand, Petter Prål, Henric Galle, Petter Land, Isac Strand, Johan Fibelkorn

108. Hÿlklöt GMR 1726
Corporal Rustmästaren
Mattz Mård
wjd placeringen 1722 hjt flÿttad ifrån Rustmästare Indehlning af detta Compag: hwilken d: 28 Maii 1724 blef Transport: till sin förra indehlning igen.
Rotan omsäjes straxt att skaffa Karl.

108. Hÿlcklöt GMR 1735
Corpor:
Jonas Grabbe Österbotn 32 16 gift
avancerad till Corporal d: 26 Junii 1726. från N:o 119

108. Hylklöt MR 1747
Corp:
Jonas Grabbe
Dödt d: 25 Nov: 1741. I stället avanc: ifrån N:o 64 d: 23 Januar: 1742 till Corp:
Jacob Johansson Romsse Nyl: 47 7 gift

108. GMR 1761
Corpral Johan Gustav Munck 23 4

108. Hylcklöt GMR 1767
Jacob Roms
fåt afskied den 15 Februarii 1748. Samma dag antagen
Eric Taxell
som avancerat till Rustmästare d: 1 Maij 1754 wid Öfverste Lieutenantens Comp: i stället samma dag till Corporall hit avancerat
Torsten Jägerhorn
hvilcken d: 16 Januarii 1758 är befordrad till Fourier vid Öfverte Lieutenantens Compagnie.
Johan Bong
efter Rotans begiäran flyttad till N:o 103 d: 29 Martii 1764. samma dag insatt
Petter Strand Nylen: 31 3 gift

108. Hyltklöt GMR 1778
Petter Strand Nyl: 42 14 5 7 gift
Siuk hemma i landet

108. Hölklot GMR 1782
Petter Strand Nyl: 46 18 5 7 gift
obotelig Siukdom, får afsked

108. Hölklot GMR 1785
Petter Strand
Fick afsked vid General Munstringen den 3 Julii 1782: i stället den 30 dito utur vargernings Nummern 54 insatt
Petter Prål Nyl: 36 3 5 9 ogift
Commenderad. Pres: på Sveaborg

108. Hylklöt GMR 1795
Henric Galle
Clarinette Blåsare flyttadt uppå Regements Chefens befallning den 20 Februarij 1790 till Rotan N:o 110 och i deß ställe samma dag införd Drengen
Petter Land
som med döden afgådt den 14 Maij 1791. I hvars ställe insattes den 31 i samma månad Rotans approberade Vargerings Karl
Isac Strand Nyl: 31 4 5 7 ogift
Har oboteliga svulnader i halsen, får afsked

108. Hylklött GMR 1800
Isac Strand
erhöll afskied vid General Munstringen den 26 Junij 1795. Och i stället insatt den 20 därpå följande Julij varger: Karl N:o 51
Johan Fibelkorn Nyl: 35 5 5 10 Gift

108. Hylklöt GMR 1804
Johan Fibelkorn Nyland 38 8 5 10 Gift

Tenala KB 1804-1809 pag. 36 OBS rotens soldattorp i Fastarby
Sold. Jonas Eklund f. 30.6.1773 Överlevde kriget (antagen 1805 el -06)

Sammanfattning
108. Hölklöt
Mattz Mård 1722-8.5.1724 Till Rustmästare
Jonas Grabbe 26.6.1726-25.11.1741 Död i fält
Jacob Johansson Romse 23.1.1742-15.2.1748
Eric Taxell 15.2.1748-1.5.1754 Till Öv.-Löjtn. Komp.
Torsten Jägerhorn 1.5.1754-16.1.1758 Till Öv.-Löjtn. Komp.
Johan Bong 16.1.1758-29.3.1764 Till N:o 103
Petter Strand 29.3.1764-3.7.1782
Petter Prål 30.7.1782-efter 1785
Henric Galle ca. 1788/1789-20.2.1790 Till N:o 110
Petter Land 20.2.1790-14.5.1791 Död
Isac Strand 31.5.1791-26.6.1795
Johan Fibelkorn 20.7.1795-ca. 1804
Jonas Eklund 1805/ 1806-17.9.1809 Överlevde kriget


Platsbeskrivning
Platsen för soldattorpet i Hölklöt Tenala Nyland. Historisk karta: Läs mera...